Fantasy erotikus történet

Három napja, hogy elhagytuk a síkságot és az Irden hármas vonulatának kellemes árnyékot adó erdeiben haladtunk tovább észak felé. A lányom lelkesen mászta a zömök fákat, amiknek az alsóbb ágai olyan vastagon terpeszkedtek alig fejmagasságban, hogy akár egy felnőtt is kényelmesen végignyúlhatott rajtuk. Én majdnem derékig gázoltam a mélyzöld fűtengerben. Minden más táj erdőségeiben szokatlan lett volna az ilyen magas aljnövényzet, még akkor is, ha a fák lombkoronája nem záródott és rengeteg fényt engedett át, ám ez itt a természetesnél is természetesebb volt. Emberemlékezet óta magas füvek borították a hegység lábánál elterülő rengeteg alulsó szintjeit. Biztosan a különleges talaj volt az oka, vagy a sziklákból kioldódó, a síkság felé alászálló gázok. Gyönyörűnek gyönyörű volt, azt meg kell hagyni, de rettentően vártam már, hogy kijussak belőle. Ahogy egyre jobban emelkedett aztán a hegyoldal, úgy kezdtek a fák karcsúsodni, az erdő pedig sűrűsödni. A fűtenger tömött gyepszőnyeggé szelídült, aminek a leghosszabb szálai is csak a bokámig értek fel. A minket körülvevő rengeteg bár áthatolhatatlanná nem vált, de az, hogy Erann már nem érzett kedvet ahhoz, hogy messzebbre elkószáljon tőlem, sokat elárult. Pedig az Irden hegyei talán a legkevésbé veszélyes tája volt a vidéknek. Csupán kisebb testű ragadozók éltek benne, akik nem a mi fajtánkat vadászták, a lidércek, szellemek és egyéb fura szerzetek pedig messzire elkerülték. Átutazókban sem bővelkedett, hiszen a környéket alig lakták. Messze volt minden fontosabb központtól, nem akadt errefelé sem bánya, sem egy nagyobb tó vagy folyó. Mi pont ezért vágtunk neki a hegységnek, hogy letérjünk a forgalmasabb utakról. Itt végre lazíthattunk és lankadhatott a figyelmem. Erann, miután kellően lefárasztotta magát a fáramászással, nemsoká felkéredzkedett a kezembe. Veszettül nehéz volt már egy ideje, de nem találtam alkalmasnak a helyet egy hosszabb pihenőre, így inkább cipeltem. A kellemesen langyos, erdei párától és a lépéseim monoton rázkódásától aztán hamar elbóbiskolt. A feje újra és újra leesni készült a vállamról, a teste pedig elernyedve még nehezebbnek tűnt. Ám mindezek ellenére mégis egy álmosító, kellemes tompaság telepedett rám, ahogy az egyenletes szuszogását hallgattam.

Szerettem ezt a tájat. Nyugodt, csendes és békés volt, bármikor is jártam erre. A háborítatlannak ígérkező napjainkat azonban hamar távoli neszezés, majd lépések hangja zavarta meg. Valaki határozottan a nyomunkba szegődött. Füleltem, hallgattam egy ideig, de nem álltam meg.
– A jó nyavalyáért követsz minket! – sziszegtem bosszúsan magamban, miközben gyorsabban szedtem a lábamat, hogy lerázhassam.
A sietségtől Erann is felébredt és érdeklődve lesett hátra a vállam felett.
– Látod? – kérdeztem, miközben azt latolgattam, merre léphetnénk meg előle.
– Nem – rázta meg a fejét –, de hallom. Mindjárt utolér – mondta és erre erősebben kapaszkodott belém.
– Nem lesz baj – szorítottam még jobban magamhoz és fürgébben igyekeztem felfelé a hegynek.
A hangok gazdája egyre közelebb ért hozzánk és mikor már azt hittem, előtűnik a fák közül, akkor egyszerűen csak megelőzött minket, majd idővel elhalt a lépéseinek zaja. Tévedtem volna? Nem, ilyesmiben nem szokásom! Erannt nem is tudtam becsapni a hallgatásommal, egy cseppet sem oldódott a feszültsége. A hívatlan követőnk talán csak felmérte, mennyire képes ránk ijeszteni és menekülőre fogjuk-e. Nem voltam meggyőződve róla, hogy helyes volt a lerázásával próbálkozni. Ám ez már nem számított, hiszen bevárhatott bárhol, csendben lapulva. És bár egyáltalán nem lapult meg sehol, de nagyon is bevárt minket a hegyoldal egy nagy tisztásán.
Ahogy kiértünk a fák közül és megpillantottam a magas és erős termetét meg a márványos bőrét, hirtelen elöntött a harag. Miért pont egy rohadt daqh?! Mit akar tőlünk? Mit keres egyáltalán errefelé?!

Csendben álltunk egymással szemben jó tízlépésnyi távolságra. Magam mögé parancsoltam Erannt, mikor a férfi aztán megindult felénk. Nem volt nála nagyobb fegyver, csupán két kés. Ujj nélküli, szakadozott inge alól több látszott belőle, mint amennyit látni szerettem volna. A bőrüknek a márványos, kék mintái mindig is undort keltettek bennem. Bár a lányomon is fellelhető volt ez a jellegzetességük, ám lényegesen halványabban és nem is az egész testén. Szerencsére a hátán és a felkarján igazán könnyű volt eltakarni, ahogy a homlokán is az orrától induló, íves vonalakat takarta a haja, meg a kötés, amit a biztonság kedvéért hordott még alatta. Én már jó ideje láttam, hogy az izomzata erősebb, a testalkata viszont kecsesebb lesz, mint az embereké, de mire ez igazán látványossá válik rajta, addigra felnő és tud majd vigyázni magára, nem nekem kell megvédenem.
– Nem tudsz kirabolni minket, nincs semmi értékünk. Élelmünk sem – kezdtem, mikor megállt előttem a férfi.
– Nem is állt szándékomban – felelte.
– Akkor mit akarsz tőlünk?
Ő csak rám hunyorított és sejtelmesen elmosolyodott. Hogy az ég szakadt volna rá! Ez is olyan, mint az a másik rohadék!
– Hagyj minket! Van elég bajunk nélküled is!
– Kedvelem a határozott nőket… Vöröske – mért végig látványosan.
– Vöröske?! Hogy képzeled! – fakadtam ki hirtelen, de azon nyomban vissza is fogtam magam, nehogy pont ezzel terelje el a figyelmem.
Utáltam, ha a hajam színét emlegették. Mindig olyan ostoba babonákkal és szokásokkal hozakodtak elő, hogy rögtön bárki torkának képes lettem volna nekiugrani miatta. Évekkel ezelőtt besokalltam már. A férfi újabb lépést tett felénk.
– Ne tovább! – emeltem fel a hangom, de ez egyáltalán nem hatotta meg.
Nem tudtam, mit tegyek. Menjek neki? Sebezzem meg? Mi van, ha nem járok sikerrel?
– Erann, maradj itt! – szorítottam meg egy pillanatra a lányom vállát.
Aztán kezemben a késemmel, farkasszemet néztem a daqh férfival. Neki elégedett mosoly ült az arcán, ami felettébb idegesített, mert készült valamire, amire valószínűleg nem számítottam. Puszta kézzel várta, hogy mit teszek, úgy tűnt, eszében sem volt kést ragadni ellenemben. Nem voltam biztos benne, hogy mit akarok. Talán csak elijeszteni, vagy bosszút állni rajta azért, amit az a másik átkozott tett velem.

A daqh hagyta, hogy kóstolgassam, hogy lassanként körbejárjam. Azonban amikor valóban nekitámadtam, olyan sebesen és könnyedén tért ki előlem, hogy egyre jobban felbosszantott vele. Biztosra vettem, hogy nem csupán egy egyszerű falusi férfi volt, hanem valahol komolyabb kiképzést kapott. Mihez kezdjek így vele? Nekem csupán a kényszer volt a tanítóm, nem szerettem verekedni, sem fegyvert ragadni. De nem adtam fel, újra és újra próbálkoztam, ám mindhiába.
– Egész ügyes – vetett rám mégis elismerő pillantást a daqh –, de ez most kevés – húzódott ismét mosolyra a szája.
Majd egy óvatlan pillanatomban elkapta a csuklómat, hátracsavarta a karomat és olyan erővel szorított meg, hogy azt hittem, a csontomat töri. Kiejtettem a kezemből a kést. Nem! Ezzel még nincs vége! Azonban a férfi gyors mozdulatokkal valamiféle mintát rajzolt a csuklómra. Ujja nyomán fájdalmasan égett a jel a bőrömbe. Mire felszisszentem és ösztönből, de teljesen feleslegesen elrántottam a kezemet, ő már a bokámhoz bukott le és ott is megéreztem az égető érzést.
– Mi a… – de ekkor elhagyta az erő a karomat és a lábamat is.
A földre rogytam. Mintha lekötözött volna. De hiszen közöttük nincsenek mágiahasználók! Akkor ez mégis mi a frász volt?!
– Na, így már jobb – vigyorgott rám. – Gyere, kislány… – fordult aztán Erannhoz.
– Ne! – tört ki belőlem.
Ám ő elkapta a lányomat és magával húzta.
– Hagyd békén! – kiabáltam utána. – Ne merészelj egy ujjal is hozzányúlni!
– Fogd már be, Vöröske! – szólt vissza durván. – Csak leültetem ide a szikla mögé, hogy ne legyen útban.
– Au! Ez éget! – hallottam Erann hangját.
Szóval őt is lekötötte.
– Van egy kis dolgunk anyáddal, amihez kettesben akarunk lenni – mondta neki a férfi. – Maradj csendben és csak akkor szólj, ha megtámadna valami. Lehet, hogy hangosak leszünk és úgy fog tűnni, hogy bántom anyádat, de egyben kapod vissza. Úgyhogy ne foglalkozz semmivel, csak várd ki, amíg végzünk. Értetted?
Nem hallottam, nem láttam, Erann mit felelt, de úgy tűnt a daqh elérte, amit akart. Elégedett arckifejezéssel bukkant aztán elő a nagy kövek mögül és felém indult.
– Na gyere, Vöröske! – guggolt le hozzám és végigsimította ujjával a jelet a csuklómon.
Éreztem, ahogy feloldódott a béklyóm. Majd ugyanezt megtette a bokámon is. Felpattantam, de ő elkapott és lerántott a földre.
– Hova igyekszel? Itt hagynád a gyereked? Őt is csak én tudom elengedni. Vagy szórakozzak a kicsi lánnyal helyetted?
– Meg ne próbáld! – szűrtem át a fogaim között. – Különben megöllek! Ha belepusztulok, akkor is!
Ő nevetett.
– Nem szeretem a kislányokat. A felnőtt nőket annál inkább… – hajolt a fülemhez.
– Hagyj békén! – löktem el magamtól.
A daqh azonban utánam kapott és maga alá tepert. Arccal a fűbe nyomott, végigjáratta tenyerét a hátamon, aztán a fenekemen, végül a lábaim közé nyúlt.
– Ne! Ne csináld! – próbáltam összezárni a combjaimat és oldalra hengeredni, de nem hagyta.
Újból lenyomta a fejemet, majd megemelte a csípőmet. Fél kézzel kioldotta rajtam a késem tokjának a szíját és lejjebb húzta a nadrágomat. Pillanatok alatt előkapta aztán a farkát és a csiklómhoz dörgölte.
– Gyerünk, nedvesedj vagy szárazon teszem beléd!
– Rohadj meg! – tört ki belőlem, ám megpróbáltam valamennyire élvezni, amit csinált velem.
Elidőzött egy darabig az izgatásommal, én pedig csendben összpontosítottam rá, hogy mielőbb síkossá váljon a hüvelyem. Nem tudtam, mi mást tehetnék, képtelenségnek tűnt szabadulni a kezei közül.
– Na, megy ez neked… – húzta végig nagyajkaim között a farkát.
– Rohadt szemetek vagytok mind! Egytől egyig!
– Fogadjunk, mióta megvan a gyerek, senki se dugott még meg! – röhögött rajtam. – Nagyon rád fér már!
– Hogy vájná ki a szemed egy alpar!
– Arra várhatsz! – nevetett és hüvelyemhez igazította a farkát.
Aztán egy erőteljes lökéssel belém hatolt. Tövig. Felszisszentem. Végigért bennem bőven, szét is feszített, hiszen elég vaskosra duzzadt. Valóban nem voltam senkivel, mióta egy hozzá hasonló megerőszakolt és teherbe is ejtett. Megfogadtam, hogy többé nem engedek az erőszaknak olyan könnyen, erre ugyanaz történik újra. Őszintén a halálát kívántam a rohadéknak! Mi lesz, ha ez a nyamvadt daqh is teherbe ejt?! Mit fogok kezdeni két félvér gyerekkel egyedül? Mert így mégis ki a fenének kellek majd?! Még talán eggyel lett volna valami esélyem, de kettővel… Megölni meg mégsem fogom a saját gyerekeimet. A férfit viszont rohadtul nem érdekelte, hogy én mit akartam, vagy épp mit nem. Hozzám csattant a bőre, ahogy vadul lökte belém a farkát. Egész jól is eshetett volna, ha nem ő és nem így teszi ezt velem. Hiába bizseregtem odalent, hiába nyögtem az erőteljes mozdulataitól, mégsem élveztem. Egyre csak azon járt az eszem, hogyan úszhatnám meg, hogy bennem elégüljön ki. Nem akartam teherbe esni tőle! Semmiképp sem! A daqh hirtelen kioldotta a hajamat, majd kapkodva belemarkolt. Hátrarántotta a fejemet, aztán a fülemhez hajolt.
– Szétszedlek, te kis vörös szajha, olyan isteni vagy!
Utáltam, hogy izgattak a szavai, de kinek ne esett volna ez jól annyi év nélkülözés után? Ám csupán hallgattam és apránként előrébb kúsztam, hátha még időben lecsúszhatok a farkáról. A férfi azonban visszarántotta a csípőmet és jobban rám nehezedett. A zihálása egyre szaggatottabbá vált, én pedig riadtan eszméltem rá, hogy hamarabb fog végezni, mint gondoltam.
– Ne élvezz belém! – tört ki belőlem.
– Fogd be! – nyomott le teljesen a földre.
– Nem! Nem teheted! Nem akarom! – próbáltam kétségbeesetten szabadulni alóla.
Ő azonban nem törődött a tiltakozásommal, csak befogta a számat és dugott egyre hevesebben, egyre jobban eszét vesztve. Zihált, hörgött, majd megfeszült a teste és megtöltötte hüvelyemet a magjával. A tehetetlenségtől kicsordultak a könnyeim, közben pedig ezernyi kép villant át az agyamon, hogy hogyan nyírnám ki ezt az átkozottat. Ám mit számított már bármi is? Megtette, ami ellen küzdöttem. Nem akartam újból egy erőszaktevő gyerekét kihordani és megszülni, hogy utána egymagam próbáljam felnevelni mások megvető tekintetétől kísérve. Ha letagadtam az erőszakot, akkor megbélyegeztek, hogy elfajzott teremtményekkel hálok, a gyerekemet pedig inkább szánták, mint megvetették, de el ugyanúgy nem fogadták, mintha az igazat mondtam. Az igazságra viszont rögtön azt kérdezték, miért nem öltem már meg a gyereket, hiszen erőszakból született, nem én akartam. Mit lehet egy ilyen lehetetlen helyzetben kezdeni? Miért velem történik ez?! Mikor ébredek végre fel ebből a nyomasztó álomból?

A daqh aztán kicsúszott belőlem és elégedett mozdulattal simított végig a fenekemen. Mire mozdultam volna, ő váratlanul lerántotta a nadrágomat egészen a bokámig. Meg akartam fordulni, el akartam húzódni tőle, de a férfi fölém térdelt, majd a fenekemre nehezedve a földön tartott. Hamar megszabadított teljesen a nadrágomtól, aztán leszállt rólam. Engedte, hogy az oldalamra hengeredjek, azt azonban már nem, hogy felálljak. Ültömben próbáltam szabadulni, ő viszont elkapta a csuklómat és erősen lefogott.
– Maradj már nyugton! Még nem végeztünk – nézett a szemembe. – Most te jössz! Akarom látni, ahogy élvezel!
– Hagyjál! – rángattam hasztalan a kezem a szorításából. – Nem volt elég?!
– Nem. Utána megduglak még egyszer.
– Dögölj meg! – köptem az arcába, de ez őt egyáltalán nem hatotta meg.
– Jaj, Vöröske, élvezd inkább! – vigyorgott rám és a kézfejével letörölte a nyálamat magáról.
– Nem, hagyjál! Engedj el minket!
Erre már csak nevetett és hanyatt lökött.
– Nyughass már, vagy mágiával kötlek le újból! – nézett komolyan a szemembe.
Mikor látta, hogy végül beletörődtem a folytatásba, előkapta a vizét, szétnyitotta a lábaimat, és lassan elkezdte az ölembe folyatni.
– Mi a fenét művelsz?! – ugrottam meg hirtelen, mivel igencsak hidegnek bizonyult.
Ő nem válaszolt, helyette alaposan lemosott, aztán széthúzta a nagyajkaimat.
– Ne! – tört ki belőlem, amikor az ölemre hajolt.
A daqh azonban megnyalta, majd erősen megszívta a csiklómat. Nyelvével játékosan ingerelni kezdte, én meg megsemmisülten hagytam, hogy csinálja. Veszettül felizgatott, soha életemben nem volt még részem ilyesmiben. Próbáltam elfojtani a nyögéseimet, de egyre nehezebben ment. Amikor közben belém vezette két ujját, majd utána melléjük a harmadikat is, akkor feladtam. Sóhajtoztam, nyöszörögtem, nyüszítettem, tettem, ami épp jött. Nem tudtam már mit csinált velem, összefolyt minden. Bizseregtem odalent, lüktettek a nagyajkaim, megállíthatatlanul ömlött belőlem a nedvem. Fájdalmasan jó volt, szinte már kínnak éltem meg az élvezetet. Vonaglottam a földön és egyre jobban emeltem felé a csípőmet. Kezdtem megfeledkezni róla, hogy hogyan is kerültem ebbe a helyzetbe, a gyönyör elvette a józan eszem. Szégyen vagy sem, de akkor nem voltam több egy kiéhezett és kéjre vágyó női testnél. Szorosan becsuktam a szemem, kiszáradt szájjal kapkodtam a levegőt és vártam mikor jön az az őrjítő élvezet, amit férfival évek óta nem éltem át. Aztán megfeszült a testem, ujjaimmal a fűbe markoltam és kínlódva rándultam meg újra és újra, ahogy a csúcson elöntötte a tudatomat a gyönyör.

Kimerülten pihegtem a fűben, nem volt kedvem megmozdulni. Láttam, hogy a férfi elégedetten mustrálja a testem. Becsuktam a szemem, nem akartam tudomást venni róla. Akkor sem, ha neki köszönhettem az előbbi mámoros élményt. Amikor végre lenyugodtam, felültem és a daqh szemébe néztem.
– Mit bámulsz? – szegeztem neki a kérdést.
Ő azonban nem válaszolt, csak sejtelmesen elmosolyodott. Ne! Mit akar még?!
– Vedd ezt le! – mondta, majd könnyedén kigombolta az ingemet és lefejtette a vállamról.
Hanyatt döntött és fölém kerekedett.
– Mit csinálsz?! – bukott ki belőlem.
Nem hittem el, hogy tényleg még egyszer akarja. Hiszen neki is jó volt már és nekem is, a férfiassága pedig lankadtan lógott.
– Megduglak újra – súgta a fülembe, aztán megcsókolt, miközben a mellemet markolta meg.
Hosszan játszott a nyelve az enyémmel, hol pajkosan, hol érzéki szenvedéllyel, hol pedig olyan vadul, hogy közben megharapta az ajkamat. Kezével a mellemet gyömöszölte, a farka pedig lassan ismét kőkeménnyé vált. Mi a fenét művelt ez a férfi?! Ez már rég nem erőszak volt, hanem egy szenvedélyes együttlét! Mi a nyavalya ütött belém, hogy önként vettem részt ebben? Erann ott volt tőlünk alig tízlépésnyire, mindent hallott, ha látni nem is látott semmit. De képtelen voltam ellenállni, egyszerűen magával ragadott a vágy és ösztönösen széjjelebb nyitottam a lábam, hogy a daqh könnyedén belém meríthesse újból az ágaskodó szerszámát. Belebizsergett az egész testem, ahogy teljes hosszában befogadtam. Ó, a pirrék egére, irgalmatlanul jólesett! Kit érdekelt, hogy nem tetszett a férfi, hogy szinte undorodtam a kékes bőrétől? A vaskos farkán is végigfutottak a márványszerű minták, ám mindez akkor teljesen hidegen hagyott, csak az a kéjesen feszítő érzés uralta elmémet, amit a hüvelyemben járó hímtagja okozott. Izmos hátába kapaszkodtam és vele mozdítottam a csípőmet. Még mélyebben akartam őt magamban érezni. Azt kívántam, hogy soha ne érjen véget a gyönyör, ami így elbódított. A férfi ekkor elemelkedett rólam és a szemembe nézett.
– Jó erős nő vagy. Gyerünk, szorongass meg odalent! – mondta.
Egy pillanatra nem értettem, mit akar, de utána megfeszítettem az alhasam, mire ő felnyögött.
– Ez az! Csináld még! – tört ki belőle, miközben veszett erővel nyomakodott belém.
Nekem pedig nem kellett kétszer mondani. Ahogy minden ilyen után elernyedtek az izmaim, úgy repített az érzés egyre inkább a csúcs felé. Olyasmit éltem át ezzel az átkozott férfival, amit előtte senki mással. Nem tudtam, hogy léteznek az élvezetnek ilyen magasságai. Az ütemes szorításom hamar megtette a hatását mindkettőnknél. Legalább annyira lüktetett a hüvelyem, mint a daqh farka, mikor újból belém lövellte magából a fehér anyagot. Ó, hogy gyűlöltem érte! És mégis milyen észveszejtően jólesett szinte egyazon pillanatban elélvezni vele.

Ahogy elmúlt az újabb kielégülés okozta kábulatom, hirtelen rám szakadt a valóság.
– Szállj le rólam! – mondtam hűvös hangon.
A férfi így is tett, majd a kezét nyújtotta nekem a felálláshoz. Nem fogadtam el a segítségét. Csendben szedtem össze a ruháimat, aztán öltözni kezdtem. Nem néztem rá.
– Mi van, Vöröske? Nem mondhatod, hogy nem élvezted!
– Hagyj!
– Ugyan már! – vigyorgott a képembe.
– Mi kell még?! – förmedtem rá. – Bőven megkaptad, amit akartál! Most pedig engedd el a lányomat! Elmegyünk innen!
A daqh felvonta a szemöldökét és rándított egyet a vállán. Ó, azok a rohadt minták a homlokán valamiért annyira megragadták a tekintetem, hogy kényszerítenem kellett magamat, hogy ne nézzem őket. Teljesen megzavarodtam attól, hogy ez a férfi meg is erőszakolt, de olyasmit is tett velem utána, ami annyira kellemes volt, hogy nem lehetett nem tudomást venni róla.
De hiszen ez csak egy rohadt daqh! Ilyen erőszakolt meg azelőtt is! Mind undorító és kéjsóvár! Nem lehetek ilyen ostoba! Mielőbb el kell tűnnünk a közeléből Erannal!
Amíg a férfi elengedte a lányomat, addig én felkötöttem a hajam, majd a késemet kerestem meg a fűben. Akár meg is ölhetném – gondoltam. Csak meg kellett volna csókolnom és közben hátba szúrni. Azt hiszem, könnyedén megtehettem volna, hiszen azt várta, hogy meglágyulok irányában attól, amit tett velem. Talán tényleg el is érte a célját, mert meggondoltam magam és elvetettem a gyilkolás ötletét. Már csak mielőbb tovább akartam indulni, hogy minél messzebb kerüljünk tőle. A daqh azonban rögvest keresztülhúzta a tervemet, amikor meglengetett előttünk egy óriási kramua fürtöt. Villámló tekintettel néztem a szemébe.
– Éhesek vagytok, nem? – vonta fel ártatlanul a szemöldökét.
– Nem számít! – vágtam rá és elkaptam Erann kezét, hogy magammal húzzam.
Ám a lányom nem mozdult, csak erősen megszorított a kis ujjaival. Igen, tudtam, hogy rettentő éhes lehet. Én is az voltam. Főleg azután, amit ez az átkozott művelt velem az előbb.
– Tessék – nyújtotta Erannak a gyümölcsöt.
Ő pedig habozás nélkül kikapta a daqh kezéből és elkezdte a szájába tömni a zamatos, sötétlila bogyókat.
– Megehetem mind? – kérdezte teli szájjal.
– Hagyj azért valamennyit nekünk is – borzolta össze Erann barna haját a férfi.
– Honnan van? – bámultam gyanakvón az arcába.
– Majd gondolod, elárulom?! – nevetett. – Egyél inkább te is!
Aztán leült a fűbe és kipakolt még maga elé jó néhány megtermett murgyökeret meg azokat a savanykás terméseit a kárzabokornak. Fejével feléjük bökött, hogy szolgáljam ki magam. Kelletlenül, ám mégis letelepedtem vele szemben. Nem szerettem azokat a sárgás, cirmos gyümölcsöket, mégis elvettem kettőt és szó nélkül megettem. Túl éhes voltam ahhoz, hogy válogassak. A murgyökér ezek után már kifejezetten finom édesnek hatott, a lányom pedig, ha sokat nem is, de valamennyi kramuát valóban hagyott nekünk. Nem szóltam a férfihoz, rá sem néztem, az ő tekintetét azonban végig magamon éreztem. Mi a fenét akar még tőlem? Miért nem hagyott elmenni? Miért tesz úgy, mint aki segíteni akar?

Hiába igyekeztem volna mielőbb lelépni, az ég lassanként egyre borultabb lett, a szürkület pedig jóval előbb szállt le az erdőre, mint szokott. Miután az eső is lassú szitálásba kezdett, kelletlenül húzódtam be a lányommal és a daqhkal a sziklamélyedésbe, ami ha mélyebben hatol a hegyoldalba, akár egy barlang is lehetett volna, olyan nagy volt. Szótlanul ültem Erannal az ölemben, úgy bámultuk a földet szüntelenül áztató cseppeket. A férfi mélyet szippantott az esőillatból, ezzel magára vonva a lányom figyelmét. Erann méregette őt egy darabig, majd hirtelen megszólalt.
– Ronda vagy – jelentette ki egyszerűen.
Majdnem letorkoltam érte, hogy ennyire nyersen őszinte volt, de valójában egyetértettem vele, így inkább nem mondtam semmit.
– Örülj, hogy te szebbre sikerültél – hunyorított rá a daqh, de aztán elmosolyodott.
– Én is olyan leszek, mint te? – kérdezte a lányom vékonyka hangon, én meg azt hittem, ott szakad rám a fél hegyoldal. Nemcsak tapintatlan volt, hanem még el is árulta magát!
– Nem, te lány vagy és félig ember is. Te sokkal szebb maradsz – kacsintott rá.
A lányom kuncogott magában és egészen belém bújt, miközben én megrökönyödve értelmeztem az elhangzottakat.
– Ennyire látszik rajta, hogy félvér? Vagy csak leleplezte magát? – próbáltam színtelen hangon kérdezni.
– A szeme és az alkata olyan, mint a miénk. Meg mi másért takarnád el ennyire a homlokát…
– Meg a hátát és a karját – tettem még hozzá, hiszen előtte nem kellett titkolnom.
– Az emberek nem veszik észre… – hagyta nyitva a mondatot félig kérdőn.
– Nem szokták.
A daqh erre csak megvetően csóválta a fejét, de nem mondott semmit. Inkább a faágakat pakolta egy halomba, amiket még akkor gyűjtött, amikor befejeztük az evést. A tüzünk aztán lassan életre kelt, és az addig csendes eső egyre csak erősödött, egészen elálmosítva mindannyiunkat. Erannt hamarosan el is nyomta az álom és egyenletesen szuszogott a karomban. Láttam, ahogy a férfi tekintete megállapodik rajta.
– Ma már nem mentek sehová – nevetett halkan és sokatmondó pillantást vetett rám.
Én inkább egy mély lélegzet után elnéztem oldalra.
– Mit akarsz még tőlem? – fordultam aztán hirtelen vissza.
Ő erre hozzám hajolt és megcsókolt volna, ha nem hőkölök hátra. Ám ekkor a tarkómnál fogva magához húzta a fejem és az ajkaimra tapadt. Erőszakos volt a nyelve, egyben őrjítően izgató is.
– Itt töltjük az éjjelt. Használjuk ki! – mondta mélyen a szemembe nézve.
– És ha én nem akarom?
– Az engem nem érdekel. Akkor lefoglak, ahogy először is.
Aztán Erann után nyúlt, én meg hagytam, hogy kivegye a kezemből és a csomagunk mellé fektesse.
– Most legalább alszik és nem hallgatja végig – állapítottam meg.
A daqh nevetett.
– Még gyerek, de már nem sokáig. A félvérek előbb érnek… főleg a lányok.
– Tudom – sóhajtottam.
– Miért zavar?
– Őt is erőszakkal dugják majd? – kérdeztem, de a férfi erre már nem felelt.
Inkább felrántott a földről és magához ölelt. A fenekembe markolt, közben a nyakamra hajolt. Éreztem, hogy a nadrágjában már kőkeményen állt a vaskos hímtagja. Akartam is meg nem is, hogy megint belém merítse. Nem akartam az ő fajtájával kezdeni, viszont ő volt az első, aki olyan élvezetet adott nekem, amilyet még soha senki. Miért ne tehetnénk meg újra? Úgyse kellek már másnak.

A daqh mohón csókolt, tenyerével bejárta a testemet, majd kioldotta a nadrágját, aztán az én ingemet kezdte gombolni. Eltoltam a kezét és inkább magam szabadultam meg a ruháimtól. Az összestől.
– Tessék! A tiéd vagyok – álltam meg előtte és enyhén dacosan a szemébe néztem.
Ő végigfuttatta a tekintetét rajtam.
– Tudod, hogy jó lesz – vont magához fél kézzel.
A másikkal végigsimította az oldalamat a mellemtől a csípőmig, majd vissza. Ujjai közé csípte a mellbimbómat és finoman morzsolgatni kezdte.
– Tudom, de ettől még nem örülök neki.
– Nem baj – döntött háttal egy nagyobb sziklának és körbejárta nyelvével az egyik bimbómat.
Keze lesiklott a hasamon, aztán beletúrt a szeméremdombom vörös szőrszálai közé. Ujjai hamar nagyajkaim között matattak. Nedves voltam, nem kellett várnia semmire sem. Ő nem szólt, de láttam a szemében, hogy feltüzelte a helyzet. Igen, kívántam ezt az átkozott férfit. Hiába taszított a látványa, hiába haragudtam rá, majd megvesztem azért, hogy újra belém lökje a farkát. A daqh azonban nem azt tette, amit vártam. Helyette nekiállt alaposan lemosni a férfiasságát. A hideg víz sem lankasztotta le, úgy állt utána is, mint a cövek. Azután elkapott és helyet cserélt velem. Hátát a barnásszürke kőtömbnek vetette, ráfogott a farkára és a szemembe nézett.
– Most te jössz! – mondta.
Egy pillanatig csak álltam és bámultam rá, de aztán megmarkoltam a meredező hímtagját és beadtam a derekam. Felkaptam a nadrágomat a földről, elé terítettem, majd letérdeltem. Óvatosan megnyaltam a makkját, utána finoman körbejártam a nyelvemmel. Nem mondhattam nemet, hiszen ő is ilyesmit tett velem. Ennyivel tartoztam neki. Mély sóhajok szakadtak fel belőle a lassú kényeztetés hatására. Kezdett beindítani, hogy tetszett neki a ténykedésem. Soha nem csináltam ilyet azelőtt, nem volt elterjedt szokás errefelé. A számba vettem a farkát és igyekeztem minél mélyebbre engedni, de nem jártam túl nagy sikerrel, annyira vaskos volt. Inkább ráfogtam a tövénél és úgy járattam a számban a végét. A daqh nem mutatta, hogy zavarná a dolog, így is élvezte. Amikor aztán kibontotta a hajamat és belemarkolt, azt hittem, a következő mozdulatával magára rántja a fejem, de nem tette. Hagyta, hogy továbbra is én csináljam. Egészen belejöttem, olykor erősen rászívtam, máskor a nyelvemet húztam végig rajta teljes hosszában.
– Elég lesz! – nyögte egyszer csak.
Felhúzott a földről, magához szorított, aztán a fenekembe markolva a farka fölé emelt és hirtelen beleengedett. Szinte mesébe illően finoman és könnyedén csúszott a hüvelyembe a szerszáma. A férfi a sziklának dőlve élvezte, ahogy én minden erőmet beleadva mozogtam rajta. Kapaszkodtam a nyakába, a vállába, közben a combom már égett a kimerültségtől, de olyan jólesett, ahogy a daqh bőréhez dörzsölődött a csiklóm, hogy nem bírtam leállni. Ám egyre jobban lihegtem, egyre nehezebben mozdultam már. Ő ekkor besegített nekem és könnyedén emelt a fenekemnél fogva újra és újra. Elveszítettem az időérzékemet. Fogalmam sem volt, mióta csináltuk így, csak azt tudtam, hogy még és még akarom. Miért ilyen jó? Miért pont vele? Mégis azt kívántam, hogy töltsön ki teljesen a férfiassága és töltse meg belőle újra a hüvelyemet azzal a gyűlölt, forró és ragacsos anyaggal.
– Elég! – ziháltam. – Nem bírom így tovább! Tegyél le!
A daqh azonban inkább megfordult velem és az én hátamat döntötte ezúttal a sziklának. A szemembe nézett, úgy tolta belém egészen lassú ütemben a farkát ameddig csak a csípőnk engedte. A kezem a férfi fenekén pihent, minden ilyen alkalommal szinte húztam őt magamba.
– Maradj – tartottam meg aztán az egyik alkalommal.
Erősen összeszorítottam a hímtagja körül a hüvelyemet. Dörgölőztem hozzá, aprókat mozdultam rajta. Úgy tűnt, ő alig bírja már kivárni, hogy a csúcsra jussak. Aztán, amikor látta, hogy megfeszül a testem, kegyetlen erővel nyomta belém a farkát és a levegőt kapkodta, miközben én eltorzult arccal valahol nem evilági gyönyörök között lebegtem. A szívem majd kiugrott a helyéről, alig kaptam levegőt, de éreztem közben, ahogy lüktetni kezd bennem a szerszáma. Megborzongtam, amikor a férfi felhördült és belém engedte a magját.

Gyűlöltem kijózanodni a kielégülés után. Kirázott a hideg, ahogy végigpillantottam ezen a daqh férfin. Haragudtam magamra, hogy ilyen könnyedén odaadtam neki a testem. Aztán inkább megpróbáltam elterelni a gondolataimat. Felnyaláboltam Erannt a földről és magunk mellé fektettem, a tűz közelébe. Fel sem ébredt, csak félálomban forgolódott egy darabig. Mikor visszaájult a mély álmába, betakartam az ingemmel.
– Jó veled, Vöröske – mondta a daqh, mikor én is letelepedtem a tűz mellé.
– Ne hívj így! – csattantam fel. – Van rendes nevem is.
– És mi az? – kérdezte.
– Krymn.
– Krymn… – ízlelgette lassan a szót. – A legvörösebb ásvány. Illik hozzád.
Azon gondolkoztam megkérdezzem-e az ő nevét, de végül nem tettem. Magától meg nem mondta. Végül is mit számított?
– Mit keresel a hegyekben? A te fajtád nem errefelé él.
– Elvállaltam egy megbízást. Azt teljesítettem.
– Szóval pénzért gyilkolsz?
Ő erre csak összevont szemöldökkel nézett rám.
– Vagy amolyan fizetett katonaféle vagy…
– Csak voltam, de már rég nem vagyok az.
– Akkor?
– Csak úgy vagyok – vonta meg a vállát. – Néha elvállalok ezt-azt.
– Útközben meg megdugsz pár nőt, akár akarják, akár nem. Aztán meg mész haza a feleségedhez, mi?
– Nálunk nincs házasság.
– Akkor a nődhöz.
– Nincs senkim – mondta színtelen hangon, majd hosszú csend után folytatta –, de volt egy társam. Meghalt évekkel ezelőtt.
– Sajnálom – böktem ki zavartan.
Fene a tapintatlan fajtámat! Sosem tudtam, mikor maradjak inkább csendben. És még csodálkoztam, ha a lányom is így viselkedett?! Volt kitől tanulnia. A daqh tekintete a távolba veszett, majd mélyet sóhajtott.
– Vagy tízen megerőszakolták, mielőtt megölték – mondta. – És végignézették velem. Mind emberek voltak a rohadékok.
Ahogy felfogtam a szavait, hirtelen összeszorult a torkom.
– Én… nem tudtam… sajnálom… – nyögtem megsemmisülten. – De miért hagytad, ha egyszer mágiahasználó vagy? – néztem értetlenül rá.
– Akkor még nem voltam. Az utána következő napokban mindegyiküket széttéptem, de az már nem segített semmit. Nem számít már – rázta meg a fejét. – Rég volt. Felesleges a múlton rágódni.
– Te miért erőszakolsz nőket? – kérdeztem aztán hosszas hallgatás után.
Ő megvonta a vállát. Az eső bár épp kezdett alábbhagyni, de az egyhangú üteme továbbra is megmaradt.
– Csak emberi nőket szoktam – felelte a férfi, mikor már azt hittem, válasz nélkül hagy. – Félvér gyerekeket nemzeni jobb elégtétel. Mekkora szégyen a férjeiknek, ha helyettük egy daqh ejti teherbe a feleségüket. Ti nők, meg általában nem engeditek legyilkolni a gyerekeiteket. Akkor sem, ha erőszakból születtek. Egy életre elegendő bajt és gondot kapnak a nyakukba.
– És ettől jobb neked?
– Egy kicsit. Elítélendőnek tartod?
– Nem tudom.
Az eső egyenletesen és kitartóan áztatta a hegyeket, mi meg ott ültünk a földön, a tűz mellett meztelenül, fájó szótlanságban. Mi a fenét mondhattam volna? A családom csupán egy egyszerű járványba halt bele, senki nem bántotta, senki nem kínozta vagy szégyenítette meg őket. Nem az a fajta nő voltam, aki ilyen helyzetben képes lett volna vigaszt nyújtani. Nem is az a fajta voltam, aki megbotránkozott a bosszú tényén. Megkeményítettek az évek, megtanultam csak a saját életemmel törődni.
– Velem is ez volt a célod? Teherbe ejteni? Tönkretenni az életem?
– Nem. Te megtetszettél, kedvemre való vagy – nézett hirtelen mélyen a szemembe. – Amúgy is van már egy félvér gyereked – intett a fejével Erann felé.
– Van – húztam el a szám.
– Ő is erőszakból született? – kérdezte erre.
– Mit gondolsz?! – vontam fel a szemöldököm.
Hosszan és némán bámultunk aztán egymásra. Szinte már zavarba ejtő volt, ahogy elmerültünk a másik tekintetében, de jobb volt így, mintha mindazt a sok nehézséget szavakba kellett volna önteni, amin mindketten keresztülmentünk.
– Gyertek velem – szólalt meg hirtelen a daqh. – A lány úgyis félig az én fajtámból való. Neked is jobb, ha nem maradsz magadra még egy félvér gyerekkel. Nem fogsz kelleni így egyetlen embernek sem.
– Nem akarok veled menni – ráztam meg a fejem. – Mi van, ha mi is csak a bosszúdhoz kellünk? Most kedvesnek mutatod magad, aztán meg megkínzol és megölsz minket.
– Akkor ne gyertek velem. A te döntésed – hagyta rám közömbös hangon.
Valójában azonban úgy tűnt, mintha megbántódott volna. De mégis mit várt tőlem? Hiszen egy lelkileg meggyötört férfi volt, aki erőszakban vezeti le az őt ért igazságtalan veszteséget.

Nem szóltunk már ezután többet. Én csak ott ültem meztelenül a lábai között, háttal neki. A fejemet hátravetettem, a csupasz mellkasának. Ő lazán átölelt a karjával, olykor a fülemhez hajolt, de nem mondott semmit, csak a hajamba fúrta az arcát. A tűz lángnyelvei lustán játszottak, rám pedig fura elégedettség telepedett. Hiába haragudtam rá, amiért valószínűleg teherbe ejtett, hiába nem bíztam benne, hiába taszított egy része a külsejének, mégis kellemes biztonságot nyújtott a közelsége. Valami olyasfélét, amilyet rég nem éreztem már. Félálomban úgy döntöttem, vele tartunk. Féltem egyedül maradni két félvér gyerekkel. Nem tudtam volna felnevelni őket egymagam. Ha pedig úgy dönt, hogy megöl minket, az sem számít. Nem akartam már magányosan tovább küzdeni. Belefáradtam.

Az iskola vége

Vége lett az iskolának, s mindenki ment nyaralni, én is a nyaralásra készültem, de előtte elakartam végezni a nyári házi feladatot, s az volt a házi feladat, hogy írjak egy irodáról. Megvolt miszerint kell megírnom a házi feladatomat. Ezért elmentem egy budapesti nagy irodába, ahol már, két héttel előbb lefoglaltam az időpontot. Mikor odaértem a recepción ezt mondták:
– Mi az ön neve?
– M. Tamás. – feleltem.
– Megvan!Kérem menjen fel a VI.emeletre, már várják magát. A lift jobb oldalt található.
Megköszöntem a segítséget és felmentem a liftel.

Mikor kiszálltam a liftből egy csinos titkárnő állt előttem s azt mondta, hogy kövesem, ő lesz aki végig kísér az épületben és elmondja, nekem a történetét az épületnek. Ezt a titkárnőt Kingának hívták. Mondta, hogy kövesem. Előtem ment, s rázta a popsiját, s én pedig néztem.

Kingával végig jártuk mind a X emeletet, s mikor visszaértünk a VI. emeletre, s bementünk az irodájába,kulcsra zárta az ajtót és lehúzta a redőnyöket. Elkezdett mesélni az épületnek a történetéről, közben pedig ezt mondta:
– Nem baj ha kinyítom az ablakot? . kérdezte.
– Mondom neki, hogy nem.
Amikor visszaült folytatta a történetet, s mikor újból azt mondta, hogy melege van, egészen levetközött fehérneműig. Miközben mondta a történetet, lenézett a lábam közé és látta, hogy a férfiaságom, meredezik. Mikor ezt meglátta megint azt mondta, hogy melege van, s levette a melltartóját, s megkért, hogy álljak fel és segítsek levenni a tangáját. Mikor levettem a tangáját ott állt előttem meztelenül, vékony szemérem csíkja volt. Leültet a helyére, s lehúzta a cipzárt a farmeremről és elővette a péniszem. A merevedő péniszemet azon nyomba elkezte szopni, szépen – lassan. Én közben simogattam a haját, mikor fel állt ezt mondta:
– Én meztelen vagyok, szerétnélek látni téged is meztelnül.
– Felálltam, levetköztem neki.
– Nagyon helyes!
Mikor finoman a benti ágyra lököt, akkor lehajolt, s elkedte nyalogatni a makkomat. Felállt, s a geccit a mellére vertem.

Utána pedig én következtem lefeküdt az ágyra, kikötözte az egyik kezét, s kérte, hogy kötözzem ki a másik kezét is. Mikor ezt megtettem, a punciját finoman elkeztem harapdálni, közben a két kezemmel simogattam a testét. Kingus nagyokat nyögött az élvezetektől. Mikor abba hagytam, azt mondta:
– Gyere ide, most!
Látta, hogy újrakemény a farkam!
-Hatolj belém! – parancsolta.
Odamentem a farmeremhez és elővettem az óvszert, felhúztam, s úgy hatoltam be. Ki-Be húztam, erre elkezdett járni Kingus lába az ütemtől. Megfogtam a lábát és elkzdtem nyalogatni és csókolgatni, ettől még nagyobbakat nyögött. Kérte, hogy vegyem ki egy pillanatra, mert én feküdtem az ágyra, s ő pedig ráült a péniszemre. Odahajolt s elkezdtünk csókolozni, s közben markoltam a melleit. Mikor leszállt róla, ezt mondta:
– Szeretném igazából is érezni!
Ezzel megfordult levette az óvszert, s látta, hogy kezd elernyedni, elkezdte finoman nyalogatni, majd vehemensen szopni. Én közben a hátát simogattam. Megfordult s ráült.

-IGEEEEEEEEEEN! EZ AZ ! CSINÁLD! ÍGY A JÓ! ÍGY SZERETEM IGAZÁBÓL.

Mikor végeztünk felöltöztünk, befejezte a történetet, megadta a számát, én is megadtam az én számom, s a nyáron többször találkoztunk, s amikor mindig találkoztunk meséltünk egymásnak, s mindig lefeküdtünk egymással.

Levezetés útszéli ribanccal

Büdös, mocskos, útszéli, riherongy kurvák! Meg kell állnom egynél, mert felrobbanok!
Ez járt a férfi fejében, dörömbölt, zakatolt, nem hagyta nyugton. Képek peregtek szemei előtt, térdeplő, mocskos, büdös szajháké, akik szopták méretes farkát. Pucsító, terpeszben álló, motorházon fekvő ribik, ahogy markolja a seggüket, és csak tolja nekik, miközben az orrában ott van az a jellegzetes áporodott, semmihez sem hasonlítható kurvaillat. Az a fajta szag, amit csak a mosdatlan, útszéli lányok árasztanak, a tisztálkodás nélkül lezavart néhány menet szaga ez, összekeveredve az illatosított óvszerek, sperma és izzadság groteszk parfümjében.
Nem tehetett róla, semmi sem tudta úgy felhúzni, bepörgetni, mint az út mellett álló kurvák. Próbálkozott már a rendes, lakáson dolgozó kurtizánokkal is, de azok valahogy nem hozták tűzbe. Hiába voltak gyönyörűek, szépek, kívánatosak, tiszták, egyszerűen nem gerjedt be rájuk. Tiszta szaguk volt, tusfürdő és parfüm illata lengte körbe őket, tiszta ágy, tiszta lepedő, túl steril volt minden.
-Ne fürgyél le! – mosolyodott el magában, mikor a jól ismert szlogen az eszébe jutott.
Igenis meg tudta érteni az ilyen embert. Tényleg nincs a tiszta nőnek semmilyen íze. Egy frissen mosott puncinak egyszerűen műanyag íze volt számára, de egy jó szaftos, napon izzadt luvnyának, annak mennyei, pompás, fenséges illata, bukéja, aromája van.
Ágaskodó farkát megigazította, megkeményedett, ahogy az emlékek felidéződtek. Érezte, hogy sürgősen fel kell szednie egy útszélit, mert feltüzelt teste követelte a jussát. Csak fél szemmel figyelte a forgalmat, lassabban hajtott, nehogy elmulassza az első lányt.
Kigombolta nadrágját, lehúzta a cippzárt, és kőkemény farkát kezdte masszírozni. Lassan húzta rajta végig kezét, megszorítva, jó erősen, fel-le. Egy kicsit engedett a szorítás a fejében, és farka sem akarta szétszakítani nadrágját. Hajtotta a vére, nem tudott mit tenni ellene.
Hamarosan meglátott egy gyöngyszemet. Kicsi volt, kb. 150 centi, fekete hajú, és bikiniben volt. Gyorsan eltakarta ágaskodó vesszőjét ingével, lehúzódott, az ablakot leengedte, és várta, hogy a kis mocsok behajoljon.
Csúnya volt, borzalmasan csúnya. Fiatal arcát kancsal szeme csúfította el, bár nem javított az összképen foghíjas vigyora sem. Mellei lógtak, ahogy behajolt az ablakon, és közben megütötte az orrát az ismerős, mosdatlan, vágykeltő szag.
– Mennyi? – kérdezte röviden, némi durvasággal a hangjában.
– Szaxi 3, dugás 4, komplett 6. De csak gumival. – jött a válasz.
Átnyúlt, felhúzta a gombot, fejével intett, a kis koszos lány beszállt. Nem szeretett sokat beszélni ezekkel a mocskokkal, nem volt rájuk kíváncsi, semmit sem akart tőlük, csak megdugni őket.
A lány navigálta, poros kis földúton haladtak, lassan, döcögve. Ránézett a lányra, mustrálta az árut. Csúnya fej, lógó mell, terhescsíkos has, koszos láb. Farka majdnem felrobbant, ahogy a mocskos szag betöltötte a kocsi utasterét. Orrcimpái kitágultak, ahogy egyre erősebb lett ez az ismerős afrodiziákum, amelytől a vére megpezsdült. Közben szégyellte magát, és kétségek közt gyötrődött.
De ez a szag egyszerűen megbabonázta. A prosti meg csak locsogott össze-vissza, de a férfinak fogalma sem volt, hogy miről, nem tudott rá figyelni.
Jobbjával megfogta a ribi koszos combját, és elkezdte simogatni. Kemény volt a húsa, jólesően belemarkolt, a kis mocsok meg csak huncutul rávigyorgott foghíjas szájával. Legalább nem fog fogazni, gondolta.
Pár száz méter múlva, egy erdő széli kis beugróban, amit a fák jótékonyan körbetakartak, végre megálltak. Leállította a motort, a kulcsot kivette, benyúlt a zsebébe, és a kialkudott összegett átadta. A lány mohón kapott utána, kis táskájába tette, és már vette is ki az óvszert. A férfi kiszállt az autóból, átment a másik oldalra, az ajtót kinyitotta, és már rutinosan tolta is le a nadrágját.
Merev farka a lány orra előtt ágaskodott, feszült a bőr rajta. A kis ribanc kiszabadította melleit a bikinifelsőből, oldalra fordult, az óvszert nagy rutinnal felhúzta, és elkedte szopni a hegyét, épp csak a makkot bevéve a szájába, miközben erős fejő mozdulatokkal a kezét is használni kezdte.
– Nem kézimunkát akarok, hanem szopj! – mordult fel a férfi. Erősen belemarkolt a hajába, és két kézzel elkezdte a lány fejét magára húzni. Földöntúli gyönyör töltötte el, ahogy a ribanc száját birtokba vette, és szopatni kezdte.
Csak nyöszörgött a kis szerencsétlen, ahogy a vastag faszt próbálta befogadni. Egyre jobban belejött, és tényleg nem fogazott. Egyik kezével elengedte a fejét, és a lógó mellett kezdte el fogdosni. Pont kézbe illett, és a szopás ütemére gyúrogatta. Imádta ezt a pózt, valahogy felsőbbrendűnek érezte magát tőle, bár a lelke mélyén ugyanakkor megvetette magát ezért.
Pár perc múlva elengedte a lány fejét.
-Fordulj meg! – utasította.
Azonnal megfordult, kilépett a bugyijából, enyhe terpeszbe állt, és kezeivel az ülésre támaszkodott.
Illatos kis picsáját csak úgy pucsította. A férfi megnyálazott ujjával szétfeszítette a nagyajkakat, kétszer végighúzta a résen, majd egy határozott mozdulattal bedugta középső ujját. A mocskos ribanca be volt nedvesedve, könnyedén csusszant bele. Kihúzta és orrához emelte a puncinedvtől csillogó ujját. Elégedetten szippantotta be az illatot. Megfogta felrobbanni készülő farkát, és lassan felnyársalta a lányt. Tüzes hüvely ölelte körbe, ahogy haladt egyre beljebb. Kissé meg kellett rogyasztani a lábát, hogy a megfelelő szögben tudjon behatolni, mert túl alacsonyan volt a lány.
Megszorította a ribanc gömbölyödő csípőjét, és egyre erősebb lökésekkel hatolt bele. Az ütemes dugás csattogó hangjába a lány nyöszörgése keveredett, mely egyre fokozta a férfi kéjvágyát. Előrehajolva megmarkolta a lógó melleket. Azokkal húzta magára a kis testet, miközben gyúrta, gyömöszkölte a puha húst.
Megunta ezt a pózt. Hátratolta az anyósülést, a támláját lejjebb engedte, de nem teljesen vízszintesre. A lányt befektette, egyik lábát a kormányra tette, a másikat a vállára vette.
A férfi egyik lába kint, a másik bent volt, és szemből hatolt be a lányba. Élvezte, ahogy nagy testével szinte az ülésbe préseli a kis cafkát, minden lökéssel szétfeszítette, miközben a melleit marcangolta. A kurva meg csak nyöszörgött, egyre kétségbeesettebb arcot vágot, de ez nem érdekelte a férfit. Csak a saját vágyának kielégülését keresve azzal foglalkozott, hogy minél erősebben megbaszhassa ezt a megvásárolt testet.
Érezte, hogy a vulkán hamarosan kitör. Egyre vadabb lökésekkel vette birtokba a ribancot, és minden egyes ütemnél görcsberándulva pumpálta ki magából a felgyülemlett ondót.
Óvatosan kihúzta még lüktető hímtagját, remegő lábakkal kikászálódott az autóból, lerántotta az óvszert, és eldobta. Nadrágzsebéből papírzsebkendőt vett elő, megtörölgette magát, és undorodva érezte meg az illatosított óvszer, a pinalé és a sperma keveredett illatát. Hányinger kerülgette, utálta, gyűlölte magát ezért a mocskosságért, aljasságért, ezért a megaláztató helyzetért. Üresség töltötte el, szótlanul szedte rendbe magát, és undorodva figyelte, ahogy a kurva összeszedelőzködött. Szótlanul vezetett visszafele, émelygő gyomrából savas büfögés tört fel.
A lányt gyorsan kirakta, egy szót sem szólva hozzá, majd csikorgó gumikkal elindult. A harag és a szégyen hullámai öntötték el, miközben hazafele vezetett. Gyűlölte magát ezért a gyengeségért, hogy nem tud vágyainak parancsolni, hogy egy kultúrlény, egy tanult, értelmes ember, mint ő, idáig le tud alacsonyodni. Végre hazaért, tökéletes otthonába, ahol tökéletes családja és még tökéletesebb felesége várta. Keserű mosollyal lépett be, megölelte az asszonykát, és tudta, hogy a következő hónapban ugyanúgy le fog aljasodni….

A lány akit meg kell alázni

Dóra egy szolgalelkű kegyvesztett volt csupán birodalmamban. Vele aztán bármit meg lehetett csinálni. Csak be kellett vezetnem a szado-mazo világába.

Dóra szokás szerint 7-8 perccel a megbeszélt időpont előtt ért a találkozó helyszínére. “A legnagyobb udvariatlanság késni, váratni valakit. Inkább te várj másra” – tanították a szülei. Nem ment rögtön a találkozási pontra, percekig figyelte kissé távolabbról a helyet. Megnyugodva látta, hogy az emberek nem figyelnek a mély beugróra, senki még csak oda se néz. Közben egyre gondolkodott.

– Őrült vagyok, amiért belementem ebbe. Miért kell nekem ilyen hülyeséget csinálnom? Annyian szeretnének velem járni, akiket ismerek egy ideje, és akkor nekem pont ez kell?
Hétköznapi szemmel tényleg fura volt, amit tett. Egy olyan férfival fog találkozni, életében először, aki az apja lehetne: Dóra 25 éves, akit vár, az meg 47. És ez a férfi meg fogja alázni, fájdalmat fog neki okozni, és lehet, hogy cserébe még csak ki sem elégíti. Mindezt pedig azért teheti meg, mert Dóra ebbe előre beleegyezett.

A lány akit meg kell alázni részletei…

Kutyaszex Nikivel

Ez a nap is ugyanúgy végződött, mint a többi. Niki sétálni vitte megtermett kan boxer bouvier kutyáját, a közeli parkba. Már nagyon várta a nap végét, remélte, hogy ismét egy jó élményben lesz része. Elég elfoglalt nő volt, rengeteg munkája volt, de erre a hóbortra mindig szakított időt, ebben élte ki nőiességét és vágyait.
Niki egy ronda, vékony lány volt, rövid feketés-barna hajjal. Mélybarna kancsal szemei voltak, és krumpli íves orrocskája. A mellei vékonyságához képest nagyok voltak és csálék is, és szépen kivehető hegyes kis, barna bimbói voltak.
Amikor kutyát sétáltatott soha sem volt rajta bugyi. Csak akadályozta volna. Általában tréning-naciba ment ki, hogy ha Enzó megkívánja a dolgot, akkor gyorsan le tudja rúgni magáról a nadrágot.
Igen Niki, mint azt már kitalálhattátok a kutyájával szexelt. Imádta a vastag kutyafaszt magában. A baszás részben az összeragadást kedvelte e legjobban. Ilyenkor teljesen átszellemült szukává és remegve, eszelős vigyorral az arcán élvezte hogy a kanja feltölti meleg magjával. És most is épp erre vágyott.
Elég nehéz napja volt, rengeteget dolgozott, és munkán is már csak arra tudott gondolni, hogy a nap végén milyen jól fogja magát érezni Enzóval.
Niki egy kis faluban lakott, ahol a falu központjában volt egy nagy bokrokkal, eldugott padokkal tűzdelt park. Niki mindig itt párzott a kutyáival. Rengetegszer párzott már a kutyáival a parkban és egyszer sem bukott le. Egészen a mai estéig, de ez az este megváltoztatta egész életét. Most ennek a történetét olvashatjátok.

Tehát Enzó és Niki elmentek sétálni. Enzó, amikor Niki a nyakára rakta a pórázt már tudta, hogy hova mennek mert hatalmas péniszének hegyét már ki is engedte a tokjából. Niki mosolygott, lehajolt és bekapta egy pillanatra a cseppektől fénylő kutyafasz véget. Enzó ezt igen jó néven vette, mert további cseppeket kezdett el kiengedni magából, egyenesen Niki szájába. Nikolettának ízlett az előváladék, de tudta, hogy ha most azonnal kielégíti kedvesét, akkor nem marad lendülete a későbbiekre. Enzót ugyanis már egy hónapja éheztette szexuálisan. Enzó volt a legújabb tag a falkában és a nagy párzás rituáléját Niki még nem járta el vele. Ez abból állt hogy egy Enzó betanítását követően Niki napi 3, 4x szexelt a kutyájával fél éven keresztül. Azonban fél év eltelte után megszüntette a párzást egy, másfél hónapig. A szünet letelte után a kutyák zöme vadállat módjára kívánta szuka gazdájuk punciját, amit Ő rendelkezésükre is bocsátott. Ha a szünet utáni első párzás több mint 30 percig tartott összeragadással együtt, akkor blöki kiérdemelte a falkatag címet, és rendszeres kezelést kapott gazdijától.
Nikolettának Enzó nélkül már 2 tagot számlált a falkája. Ha Enzónak sikerül teljesítenie akkor ő lesz a harmadik tag.
Niki mindent el is készített. Miután megszopta a kutyus faszát felállt mellőle és ráadta kedvencére a pórázt. Ő maga nem vett fel bugyit, sem melltartót, csak egy kis, tapadós sárga tréningnadrágot és felülre pedig egy szinte átlátszó szürke tapadós felsőt. Elindultak hát a parkba.
A park kör alakú volt, orgonabokrokkal, dísz-sövényekkel, kis fákkal, és egyéb bokrokkal tűzdelve. Nikolettának már bevált helye volt a párosodások lebonyolítására, és most is, az elhanyagolt rész felé vette az irányt, ahol a kéjek padja állt.
Nagyon várta már ezt a napot amikor Enzó beavatása megtörténik, de ez volt az egyik leg rizikósabb akció is egy falkataggal való párosodás során, mivel sokáig kellett bedurranva lennie a gazdi hölgy puncijába. Ha nem sikerült az akció, akkor a kutyust sajnos el kellet altatni, mert nem igazi tenyészállat volt. Nikolettának idáig egy négylábú szerelmét sem kellett erre a sorsra juttatnia. Igazi profi volt, a kevés kiképzés ellenére.

Niki levetette a nadrágját és leült a kéjek padjára. A pad deszkáin karmolás nyomok voltak, mind mind attól, amikor Niki a punciját kitöltő állat farkaktól átszellemülve belemarkolt az ülő lécekbe. A pad kerete fém volt, ebbe tudott még kapaszkodni a kiképző hölgy, amikor állati szeretői a kedvüket tették rajta.

Niki ült és széttárta lábait. Enzónak nem kellett több, kapott is az alkalmon és fejét azonnal belefúrta a szexi perverz lány lábai közé. Nem teketóriázott sokat… érdes nyelve azonnal behatolt Niki szemérem ajkai közé és ezzel együtt rögtön el is indította Niki puncinedvének áradatát. Régóta vágyott már arra, hogy Enzó ismét magáévá tegye. Élvezte amint a kutyus érdes nyelve szerelemvájatába hatol és beindítja ott lent, legbelül. Enzó nagyon jónak bizonyult a nyalás területén, hiszen Niki hangos nyögésekkel és egyre tágabra tárt lábakkal viszonozta a gondos törődést. Egyik kezével a pad keretébe kapaszkodott, másik kezével pedig punciját húzta szét, hogy Enzó nyelve minnél mélyebbre hatolhasson már már zsibogó puncijában.
Niki úgy döntött itt az idő, és elég volt váratni Enzót. Kis kedv csinálónak, összezárta lábait és benyúlt Enzó hasa alá, ahol a hatalmas szerszám még bőr tokjában fityegett. Ahogy hozzáért meglepődve tapasztalta, hogy Enzó nemi szervét takaró szőrös bőr tok tiszta előváladék… Ez jó jel volt Nikolettának.
– Gyere kicsim… anyu megadja magát neked… Nem bírom már nélküled… tedd belém a kukidat szerelmem! – mondta Niki már-már elhaló hangon.
Felkelt a padról és letérdelt háttal Enzó elé… megcsóválta fenekét, mintegy felkínálva magát a kutyusnak, majd hátra nyúlt és széthúzta a fenekét. Mélyen belenyúlt a puncijába, és nedvét a pinájára kente, hogy ha Enzó támad, gond nélkül a puncijába csusszanhasson a kutya fasza. És Enzó, már támadt is. A barna boxer hatalmas lendülettel vetette rá magát a csinos lányra és azonnal nemző mozdulatokat tett a farkával. Niki a lábai között hátra nyúlt és elkapta a tokjából hol ki, hol pedig visszacsusszanó nedves kutyapéniszt. Enzó akkora lendülettel kezdte el hágni a perverz lányt, hogy hol szűk segglyukába hatolt be, hol pedig faszra éhes, tajtékzó puncijába. Niki mindkettőnek nagyon örült, de most punciba kellett hogy kapja a dorongot, bármennyire is szerette volna seggbe dugatni magát az ebbel.
A boxer nagyokat lökött a vékonyka lányon, aki kutya pózba a padra volt hasalva. Mellei a pad ülődeszkáihoz nyomódtak, de ez egy cseppet sem zavarta. Keze még mindig tartotta a keményen lökdösődő kutyafaszt, de most sikerült előváladékkal összespriccel puncijához igazítania a hegyes péniszt és az minden további nélkül bele is csusszant. Niki felsikoltott. Az éjszakai csendben messzire elhallatszódott a sikoly, de Nikolettát ez most nagyon nem érdekelte. Érezte amint Enzó vadul hágni kezdni legnemesebb részét, a punciját. Azt a puncit, amiből egyszer majd az ő gyermeke is ki fog bújni, és ha ránéz majd a gyermekre akkor tudni fogja hogy ő előtte rengeteg kutya fasza járkált ki-be azon az édes rózsaszín vájaton. Ez a gondolat mérhetetlenül feltüzelte a szukát és elengedte négylábú szeretője péniszét. Most már teljesen Enzó uralkodott rajta.
Ahogy Enzó vadul kefélte kutyapózban a fiatal lányt, ő becsülettel tűrte, tudta hogy a kutyusnak be kell végeznie dolgát, különben nagyon rosszul jár, és el fogják altatni a klub tagjai. Éppen ezért erőt vett magán és teljesen ellazította punciját. Engedte hogy a nyakára nyáladzó kutya kedvére járjon ki- be a számára fenntartott punciban. Enzó érezte ezt, és emberi partnerét most még hevesebben kezdte el kefélni. Niki markolta a padot és hangosan nyögött az élvezettől. Puncija rugalmas volt és mesterien ölelte körbe a levedző kutyafaszt. Imádta azt amikor az éppen aktuális négylábú udvarlója alapossan megdöngeti. Enzó nem vallott szégyent. Egyre vastagodó hímtagját egyre erősebben rakta bele Niki kéjlyukjába, aki ezt kicsi orgazmusok százaival és rengeteg puncilével hálálta meg négylábú szeretőjének. Enzó érezte hogy itt az idő… Egyre vastagodó pénisze mindinkább kitöltötte a Niki nedves punciját. Először csak egy nagyobb lökés jött, ebből Niki tudta, hogy itt az idő, és teljesen ellazította a kefélt felét. Enzó érezte hogy szabad az út a faszának és tövi nyomta méretes kutyafaszát a nyögdécselő szukába. Niki érezte hogy a csomó a helyén van, és megfeszítette izmait… Eggyé lettek!
Niki igazán csak most kezdett el élvezni… remegni kezdett a puncija… Enzó csomója lezárta a szökni vágyó sperma útját, így minden cseppje egyenesen Nikolettába spriccelt. Úgy érezte, hogy az egyre csak dagadó kutyapénisz szétfeszíti belülről… Csak nyögni tudott és mellbimbóit csavargatni. Fejét most felemelte a padról, amin eddig pihentette és begörbítette derekát. Hihetetlen látványt nyújtott ott a kutya alatt. Puncija már nem tudta sokáig tartani a belső feszültséget és hangos fröcsögő hang következtében egy kutyageci sugár spriccelt ki a ledugózott puncijából. Az első 10 perc így telt el. Niki görbén tartotta a derekát és nyomta magát rá Enzó hímtagjára. Felemelte fejét a lihegő boxer nyelve után kezdett el kutatni a sajátjával. Enzó nyelve és pofája már tócsássá áztatta Niki haját és felsőjét. A meleg kutyanyál már a perverz csajszi csöcsin folyt össze és csöpögött le a deszkák között. Nikolettának sikerült megtalálnia azt a pozíciót amikor elég erősen tudta magát rápréselni a kutya faszára és mégis elérte a lihegő kutya nyelvét, hogy saját nyelvével megnyalogathassa azt.
Enzó hirtelen mocorogni kezdett, pedig már 25 percél tartott a töltés…. Niki nagyon megijedt.
Enzókám, kincsem… ne mozogj kérlek… maradj még… marad… jóóóóó kutyaaa…
De Enzó csak nem akart nyugton maradni, minden áron szabadulni akart a lány nedves pinájának öleléséből.
Enzókám… neeee… kérlek maradj, ha most elmész meg fogsz halni drágám, és akkor csak ketten maradunk a fiúkkal! Kérlek szerelmem szükségem van rád….
Enzó megfordult Nikolettán. Seggük összeért, de Niki nem engedte egykönnyen Enzót. Úgy szorította a kutya faszát puncijával mint még soha. Visszagörbítette hátát és átnyúlt a segge felett és megfogta Enzó farkát és magához húzta. Másik kezét a buncijáhaz rakta és azzal nyomta magába a kutyus már lankadó faszát….
Még egy perc Enzókám… még csak egy perc… Kérlek maradj bennem addig, marad az okos kutya anyuciban….
De Enzó nem akart mardni. Minda négy lábával nekifeszült és kirántotta vérvörös és forró faszát Nikolettábaól, aki hatalmasat élvezett, de sírásban tört ki….
Be Enzókám… neee… még nincs végeeee! Miért????- üvöltötte a lány, miközben a kutya gecije patakzott ki a a vaginájából.

Ha kíváncsiak vagytok Niki újabb kalandjaira nincs más dolgotok, mint várni a következő részt. Niki története folytatódni fog.

Domina szextörténete

Péntek este párom gépezni ment haverjaival meg inni. Én meg kaptam egy felkérést, mint domina egy párhoz.


Nem volt péntek estére programom mert voltam úszni anyummal meló után utána átrohantam a plázába a lányokkal vásárolni vettem egy dögös bőr szoknyát és egy esti dugásokhoz való szexi fehérnemű szettet. Majd haza mentem jó alaposan meg lovagoltam a kedvesemet mert már ki voltam éhezve rá két orgazmusom volt mire ő elment. majd ő szólt, hogy haverokkal elmegy szórakozni nála ez gépezés és ivásról szól. így egyedül maradtam otthon. leültem gépezni.szép lassan telt az idő majd felhívott az egyik pár ismerősöm, akivel régebb óta kapcsolatban vagyok de úgy igazából nem akarok tőlük semmit. Hogy szabad vagyok e. Mondtam, hogy ha át jönnek akkor igen. De kimozdulni nincs nagy hangulatom. Mondták, hogy jönnek. Én előkészültem ők elég bdsm lelkűek. így bőrcsizma bőr fűzővel. egy bőr tangával a fűző a mellemet nem takarta el és testszínű combfixet vettem a fűző harisnyatartós volt. fekete ajakrúzs. sajna a körmömhöz nem nyúltam mert az a körmösöm csinálta meg a héten így az úgy maradt. kis darkos smink. lovagló pálca és felcsatolhatós műfasz volt a kellékem amit fel is vettem. kb este 23-re értek át. és egy fekete ballon kabát olyan mátrixos stílusú. Mivel már csináltuk együtt többször is így már ők is tudják a dolgukat és megy minden szó nélkül. a pasi 40éves a lány 30éves. a pasi méretei 185cm 120kg duci alkat 15 farok méret. a nő 160cm 50kg vékony szilikon melles 75d melltartó playboy nyuszinak is tökéletes lenne. azért vannak együtt mert anno én parancsoltam rájuk hogy együtt kell járniuk ha engem akarnak szolgálni. azóta együtt élnek a csaj tökéletes szolga lenne ha nem csalná meg a párját folyton. sajna ő az izmos helyes pasikra bukik. Így mindenkinek szét teszi a lábát. persze mindig kér engedélyt rá tőlem. azért nem utasítom vissza mert a pasi is félre dug elégé bi hajlamú így folyton valami fiatal pasit gyömöszöl. mikor megjöttek a csaj megcsókolta a csizmámat és bement a hálóba. a pasi letérdelt és elkezdte szopni a farkamat. Tíz percet játszott rajtam mikor meguntam és felpofoztam. majd rászóltam hogy itt marad és vár míg nem szólok. be mentem a hálóba ott a nőci már szét tett lábakkal nedvesen vár. és elnézést kért amiért nem tudott jobb pasit magával hozni úgy szégyenli hogy ilyen a férje. mondom engem nem zavar a párja most is jól szopott. nincs oda a meleg pasikért a csaj. engem felizgat. tehát ott feküdt. kérdeztem hogy a szokásosat vagy más szeretne. mondta hogy két hete nem volt senkivel csak a férjével és a kis farka egyszerűen nem elégíti ki. Így egy alapos dugást szeretne először. hát megkapta félórán át mint a gőz gép úgy dugtam őt hátulról hogy sikoltott a fájdalomtól mert a nagy farkat ami nekem van nem képes rendesen befogadni. Így orgazmus mellett a fájdalom központja is ingerelve volt sírva kérte félóra után hogy nem bírja tovább. ekkor behívtam a párját és kértem hogy most lovagolja meg a pasit én levettem a felcsatolhatósat és egy-egy vibrit adtam a párnak hogy kezdjék szopni közben. rájuk masztiztam közben írt a párom, hogy nem biztos, hogy haza ér időben. én vissza írtam hogy vendégekkel vagyok. erre vigyori fej jött hogy jó szórakozást. a csaj folyton rászól a pasira hogy legyen már keményebb mert így is alig érzi hogy benne van. közben elélveztem majd ráültem a pasi szájára nem nyalhatott de elég nagy nyelve van hogy ha kellett volna élveztem volna de nem akartam közben a csajjal kezdtem csókolózni majd tele élvezte a pasi a csaj punciját. a csaj ki volt akadva megint hogy nem szólt utálja ha a férje élvezz bele. ekkor kapott két pofont a csaj hogy nyugodjon le nem otthon van és ha nem akar pasival élni menjen el. persze azt nem akarja mert a pasinak meg pénze van és a csaj mindent megkap tőle. de szeretett a csaj részéről nuku na persze én kihasználva a helyzet megmondtam a csajnak ha Így bánik a férjével szigorúbb leszek vele. na akkor a csaj vissza fogta magát. a nő imád engem nem picit párszor szerelmet vallott nekem. sőt felajánlotta hogy ide költözik szolgának. de sajna lehet szép és jó testű és engedelmes ha nem érdekel igazából. szőke hülye liba és nem érzek iránta semmit. mikor rendeztük a sorainkat a csaj mindenkit levetkőztetett majd elmentünk fürdeni sarok nagy kád én középen két oldalt a pár a víz alatt kivertem a faszinak és megujjaztam a nőt.a pasi kidőlt teljesen mert két menetes a farka. vissza a hálóba felcsatolhatós most a nő vette fel és dugta meg a férjét. közben nyalt a pasi. nem élveztem el mert a nő utálja ezt a felállást és csak folyton sírt. mikor meguntam betömtem a pasi alsójával a száját és leragasztottam na akkor már csendben volt de folytak a könnyei. látszott rajta engem akar nem a férjét. mikor végre elélveztem kiküldtem a pasit. a csajon meg cseréltem műfaszt és hagytam hogy megdugjon hagyományos pózban laza kis szeretkezés volt mire végeztünk vagy hajnali 3 volt. a csajt kikötöztem és rászóltam, ha elalszik felcsináltatom a férjével egy hangot nem szólt mellettem és nem aludt el a pasi reggelig meleg pornót nézet. mivel nem állt fel neki akár, hogy próbálkozott nem élvezett már el többet. én jót aludtam kilenc felé kellettem a nő ott feküdt mellettem és látszott hogy mindjárt elalszik így kinyaltam gyorsan neki. majd vibrivel szét dugtam mindkét lyukát a pasit meg leszoptam mert sikerült felállítanom neki a számba élvezett. majd megjött a pasim és kidobtam őket. a párom nem szórakozott megdöntött a konyha pulton… de ez már egy másik történet.

Osztály picsázz II

Kitartóan vertem, kb 1 perce, mikor nyílik az ajtó és Vanessza lép be. Nem volt időm felhúzni a gatyám, csak a kezemmel tudtam eltakarni a péniszem.
Ráadásul Vani volt a legdögösebb csaj a suliban. Magas, karcsú, de nagyon sportos lány volt hosszú, szőke hajjal és gyönyörű napbarnította bőrrel. Bár törődő volt és kedves mindenkivel, esélyem se volt nála. És most rajtakapott, hogy maszturbálok.
A szája elé emelte a kezét, de bejött és becsukta az ajtót.
– Ejnye, hát te mit csinálsz? – kérdezte.
– Minek tagadjam? Aminek látszik.
Leült mellém. Úristen mi történik. Megsimizte meztelen combomat, közben tovább takargattam a férfiasságom, ami már lankadt le.
– Voltál már lánnyal? – kérdezte.
– Nem – vallottam be.
És ekkor megláttam a sajnálatot a szemében. Megsajnált.
– Most leszel – jelentette ki.
– Tessék?
– Akarsz engem nem?
– Őrülten kívánlak. – csúszott ki a számon.
– Mutasd meg! – megfogta a kezem és lehúzta lankadt, apró farkamról. Készültem a nevetésre.
– De édes kukacod van – mosolygott.
Majd finom kezével simogatni kezdte a farkam, amitől már megnőtt.
Elkezdte verni. Ahogy selymes kezével gyöngéden verte a farkamat, éreztem, hogy bármikor elélvezhetek, de Vani tudta, hogy kell késleltetni. Egy ponton megállt, levette a pólómat és megsimogatta a mellkasom.
– Nem kell szégyellned a kukidat, a pocakod miatt tűnhet kicsinek. De az se baj. Rajtam is van mit fogni.
Meg is mutatta mit. Levette a polóját és a melltartót. Közepes méretű, kerek, dús mellei voltak és mikor megfogtam őket, tapasztaltam, hogy puhák.
Átölelt és megcsókolt. Meztelen felsőtestünk összeért. Éreztem csupasz bőrömön gyümölcsös melleit és finom, selymes bőrét valamint csodás illatát.
Ezután vette szájába a farkam. Nagy sóhaj hagyta el a szám, mikor bekapta és cumizni kezdte. Istenien szopott. Ekkor elélveztem, jó sok sperma lövellt ki a szájába. Miután Vani megtörölte az arcát, ránézett a farkamra.
– Hmm, úgy látom a kukacod még bírja.
Valóban a farkam még állt. Vani levette a bugyikát is. Szép csupasz puncija volt és amikor beleült a farkamba, melegségét is éreztem. Átöleltem, mert érezni akartam a meztelen testét, miközben ringatta a csípőjét.
– Bírod? – kérdezte.
– Még igen.
– Tarts ki még, ügyes vagy. A kukid is nagyon jó.
Még mindig nem fogtam fel, hogy Vanival dugok és őrülten jó volt. Öleltem a hátát, de néha meg tudtam fogdosni kerek fenekét és combjait. Bátorításul nyögött, bár éreztem, hogy nem élvezi.
Nekidőltem a falnak, így nagyrészt a derekát fogtam és néha csodás melleit. Ő lassan, érzékien vonaglott rajtam. Nemsokára elélveztem.
– Ohh Vani, elmegyek!
– Ahh igen, ne tartsd vissza. Élvezz el!
– Ahhh ahhh ohhh!
Miután elélveztem, átölelt és felöltöztünk.

A megrontás

Ez a történet semmiféle valóságalappal nem rendelkezik, és aki a puszta leírásáért aberrált, vagy perverz embernek, tart az vagy nagyon állszent, vagy egy szent, de az is lehet, hogy tényleg igazak rám a fenti jelzők…

25 éves vagyok, Heni talán 15-16 lehet. Egy lakótelepi házban lakunk jó pár emeletnyi különbséggel. Képzeljetek el egy hamvas kis teremtést, aki őszinte nyílt tekintetével rátok néz és az imádat csak úgy sugárzik róla. Nem, az imádat talán nem is jó kifejezés, a szerelem, melyet nem szabad kimondani, hisz a „nagyfiú” nem olyan mint én, ő nagyobb. Talán ez látszott rajta. Mindig engem nézett, bármikor összefutottunk a liftben, vagy a téren, a közértben, akárhol. Mindig csak nézett. 10 éves lehetett, mikor először felfigyeltem rá. Szépsége teljesen lenyűgözött. Ártatlan volt és a jövőt jelképezte. A jövőt és a múltat is egyszerre. A múltat, mert megmutatta, milyen volt ártatlannak lenni és a jövőt, mert tudtam, hogy pár év és én fogok epekedni egy-egy kósza pillantásáért. Vonásaiban egy mesefigura tökéletessége bimbózott. Aztán egyszer csak felnőtt és én pedig szexuálisan érett lettem, legalábbis azt hittem.

25 vagyok és van egy nagyon szexi barátnőm. Szeretem, nagyon, odaadó, hűséges, nőies, figyelmes, az ágyban sem rossz, szóval igazán nem lehetne panaszom. Tulajdonképpen nem vagyok egy nagy nőfaló típus, úgyhogy a heti 2-3 alkalom, bőven kielégíti vele a mennyiségi igényeimet. Sok időbe telt, mire rávettem az orális játszadozásra, de azt hiszem ezt sokan ismerik. Sok lány olyan prűd, hogy még a farkadat sem hajlandó megfogni, persze, ha arról van szó, hogy kinyald őket, gond nélkül szétdobják a lábukat, bár ismertem olyan nőt, aki kifejezetten undorodott attól, hogy nyelvvel érintsék alul, mégis olyan jól cumizott, hogy csak na! 25 éves koromra voltam már egy-két nővel. Volt fiatal szüzem, 40-es családanyám, tüzes kamaszom, aki baromira oda volt magától az ágyban, de közben olyan unalmas volt, hogy arról inkább jobb nem is beszélni, volt lelkileg megtört, nevelő apja által molesztált csajom, akit nem lehetett megdugni sem. Volt molett, karcsú, telt, lapos, csúnyácska, csodaszép…

Higgyétek el sokféle volt és bár ez nem azt jelenti, hogy akkora csődör lennék, csupán azt szeretném ezzel mondani, hogy sokféle tapasztalattal rendelkezem. Lelkileg megtaláltam a társam, érzem, hogy a barátnőmnél jobb társ nem kell, de van még bennem valami, amit ki kell, hogy adjak magamból, mert nem vagyok teljen olyan, amilyennek látnak sokan. Szóval itt ez a lány: Heni. Gyönyörű, ártatlan és még mindig oda van értem. Ideje közelebbről megismerkedni vele. Felszedni nem volt nehéz, hiszen tudtam, hogy odáig van értem, de ügyelni kellett arra, hogy a szülei meg ne tudják. Titokban találkozgattunk. Nem akartam semmit csak, hogy megkapjak tőle, mindent, amire vágyom, amit nem kaptam meg senkitől azelőtt. A barátnőm Svájcban volt az unokanővérénél, 1 hónapom és egy hetem volt, arra, hogy megszerezzem, amit akarok és „eltüntessem” a nyomokat. Bő egy hónapom volt arra, hogy letörjem az ellenállását és bevezessem a szex rejtelmeibe, egy hónap arra, hogy a rabszolgámmá tegyek egy szüzet. Mert az volt. Ártatlan.

Az első szexuális afférunk egy közeli iskola tetején volt a kezdetek után egy héttel. Feküdtünk fenn a tetőn és a meleg nyári éjszakában a csillagokat fürkésztük. Kezem lágyan végig siklott testén és a melléhez érve éreztem ágaskodó bimbóit. Halkan felnyögött, de szemérmesen össze is rándult. Érezte a gonoszt. Érezte a tolakodó rossz szándékot bennem, érezte a bűn félelmetes ízét. Elhúzódott, de tudtam, hogy könnyen átverhető lesz. Gyengédségem mögé bújtatott perverzióm lassan, de biztosan mosta el gátlásait. Csókolóztunk és mindig csak annyira érintettem meg, hogy az véletlennek tűnjön és ne ijedjen meg. A stratégia bejött: a sokadik alkalomnál, már nem rezdült össze és csókjai vadságából éreztem, hogy a vágy és a kíváncsiság felülkerekedik a félelmein. Lassan kezdtem el simogatni apró melleit, teste szinte lángolt, ahogy megfeszült erős karjaim között. Lágyan becsúsztatta kezemet pólója alá. Nem volt rajta melltartó, nem volt rá szüksége, mellei aprók voltak, bőrének érintése lágy volt, mintha selymet simogattam volna.

Csókjaimmal először a nyakát, majd a vállait árasztottam el. Remegett a vágytól, finoman megszabadítottam pólójától és a hasát kezdtem el puszilgatni, nyelvemmel aprókat nyalintottam mellbimbóin, melyek már olyan kemények voltak, hogy majd szétrobbantak. Aztán kezemmel simogatni kezdtem a hasát, majd egyre lejjebb haladtam, mikor farmerja gombjait kezdtem birizgálni, éreztem, hogy újra megijed. Fölé hajoltam és mélyen a szemébe néztem.
– Ugye nem gondolod, hogy bűn amit csinálunk? Halkan zihált a vágytól és zavartan pislogott.
– Nem szabad azt hinned, hogy rosszat teszel, mert ez nem bűn, sőt az élet legcsodálatosabb ajándéka. – mondtam neki hipnotikus hangon és lágyan megsimogattam az arcát. Félt és nekem nem szabadott hagynom, hogy féljen, mert a félelem volt az én legnagyobb ellenségem. – Ha azt gondolod, hogy bűnös amit teszel, akkor sosem fogod érezni igazán a gyönyört. Ne félj, én a legjobbat akarom neked.

Aprót bólintott, mint aki megértette és ez nekem elég is volt. Lassan kigomboltam farmerjét és lehúztam a nadrágját. Ott feküdt előttem bugyiban a tökéletes ártatlanság. Én is boxerra vetkőztem és mellé bújtam. Lassan kezdtem simogatni és bele telt jó pár percbe, mire újra elengedte magát. Kezemmel finoman megérintettem ott alul, mire ő halk nyögéssel válaszolt. Vigyáznom kellett, végső sikerem záloga az éheztetésen múlt. Csak a kaput kellett megmutatnom neki, de nem engedhettem, hogy átmenjen rajta. A vágy és a kielégületlenség volt a fegyverem. Finoman levettem róla a bugyit és elém tárul szőrös kis nunusa. Meg álltam és ő észrevette tétovázásom.
– Mi a baj? –kérdezte.
– Semmi csak azt hittem borotválod. Tudod a mai világban… – elharaptam a mondatot. Tudtam, hogy amit akarok így is célba ért, nem akartam megtörni a helyzet varázsát. – Mindegy drága, lazíts, most én szeretnék örömet okozni neked.

Fejemet combjai közé fúrtam és nyelvemmel lágyan megérintettem szemérem ajkait. Hangosan felnyögött és belekapaszkodott a hajamba. Vigyáznom kellett, nehogy elélvezzen. Csináltam egy darabig, s mikor már légzéséből arra következtettem, hogy közel a vég, hirtelen lejjebb mentem és a punci alatt elhelyezkedő izmos kis gyűrűt kezdtem el nyalogatni. Isteni kis lyuka volt, melyet tökéletes dombocskái még kívánatosabbá varázsolták. Légzése egyenletesebbé vált és ezt a zavarodottság jeleként értékeltem, kóstolgatta az érzést és valószínűleg nem tudta eldönteni, hogy jó, vagy nem. Aztán ismét mellé bújtam és punci nedvétől lucskos ajkaimmal csókolni kezdtem. Eleinte visszakozni próbált, de aztán a fülébe suttogott szavak („nem bűn, hanem gyönyör”) megtették hatásukat, csókjai vadabbak szenvedélyesebbek lettek. Megfogtam a kezét és meredező dákomra helyeztem, ekkor már több volt benne az érdeklődés, mint az ellenállás és lágyan mozgatni kezdte a kezét kéjnedvtől síkos farkamon. Rettenetesen fel voltam izgulva, nem tartott sokáig.

Csak azt akartam, hogy az élvezetem az övé is legyen egyben. Nem akartam, hogy az ejakuláció féltett tabu legyen, melyet valamiféle furcsa testnedvekkel kapcsol össze. Farkamat hasára, melleire irányítottam. A sperma elemi erővel lövellt testére. Mikor magamhoz tértem arcára néztem. Zavarodottság és félelem uralkodott benne, nem hagyhattam, hogy az előbbi élmény negatív nyomokat hagyjon benne.
– Ezek csak testnedvek. –mondtam és kezemmel elkentem hasán az ondót, majd ujjaim megnyalva mutattam neki, hogy nincs rossz íze. Kezem szájához emeltem és ő lassan, bátortalanul kóstolt bele a sperma érdekes ízébe. Nem tudtam, hogy ízlelőbimbói mit éreztek, nekem az agyával kellett elhitetnem, hogy amit ízlel az a szexualitás legnagyszerűbb íze. Ha az ember agya elhiszi, akkor az ízlelőszervek is elhiszik. Elhitte. Elhitte, mert igaz. Szerintem a szexualitás legfontosabb eszenciája a tabu nélküliség és a gátlásmentesség. A sperma és a vagina íze, nem hasonlítható egy ízletes ételéhez.

Különleges lényegisége van. Meg kellett mutatnom neki ezt a lényegiséget, hogy az ízt a szexualitásán keresztül érezze, ne az ízlelő mirigyein keresztül. Visszafordultam puncija felé, úgy hogy közben farkam csak pár centire legyen arcától. Nem vártam, hogy bekapja csak azt akartam, hogy ott legyen előtte, hogy szokja a látványát. Nem is kapta be, csak simogatta, miközben én punciját nyalogattam. Nem kellett sok idő, hogy légzése újra akadozóvá váljon. Tudtam, mikor kell abbahagyni. Borzasztóan szenvedhetett, de nem szólt semmit. Túl félénk volt, de láttam a szemein a kielégítetlen vágy lángjait. Hazakísértem és magára hagytam furcsa gondolataival.

A rákövetkező héten többször megismételtük ezt és én szigorúan ügyeltem arra, hogy ne menjen el. A sokadik alkalomnál már annyira fel volt hevülve, hogy szinte letámadott és éreztem, hogy ez fordulópontot jelent. Felhívtam hozzám és közöltem vele, hogy aznap sokáig ráérek és, hogy mindent be akarok pótolni, amit eddig elmulasztottam. Arca kivirult a boldogságtól. Azt mondtam neki, hogy bármit megteszek neki, mert tudom, hogy ő is bármit megtenne nekem. Elég volt ezt kimondani és már tudtam, hogy amit aznap kérek az teljesül. Úgy is lett. Megkértem, hogy ismerkedjen meg a farkammal közelebbről. Lefektettem az ágyra és mellé térdeltem. Kezét farkam tövére kulcsoltam és az akkor már előváladéktól gyöngyöző péniszemmel körözni kezdtem mellbimbója körül. Aztán makkomat szájához téve kértem, hogy csinálja nekem azt, amit már én is csináltam neki. Az orális szexben az a jó, hogy az ember teljesen alárendeli magát a másiknak.

Imádtam, ahogy csinálja és imádtam én is csinálni neki. 69-re váltottunk oldalt fekve. Eleinte nem csinálta jól, fájt, vagy nem éreztem semmit, aztán sok instrukcióm hatására, gyorsan belejött. Legnagyobb megelégedettségemre, akkorra már borotvált volt az édes kis muffja. Annyira meg akart felelni, annyira szeretett volna örömet szerezni, nem akart csalódást okozni. Odaadó volt és úgy szopott, mint egy istennő. Néha ahogy fölé térdeltem csak néztem az arany hajával koronázott gyönyörű arcát, a száját, amiben ki-be csúszkál méretes farkam. Közben belenéztem nagy zöld szemeibe és úgy éreztem a legcsodálatosabb dolog részese vagyok. Mikor először telespricceltem a száját szemérmesen egy zsebkendőbe köpte az egészet, de én közöltem vele, hogy ez olyan megalázó számomra, mintha nem fogadna el és gusztustalan lennék… Szörnyű bűntudatot keltett benne megjátszott sértődöttségem és csalódottságom. A következőnél, már lenyelte az egészet és még úgy is tűnt, mint aki élvezi, talán úgy is volt…

Aznap eljuttattam a csúcsra és ez csodát tett. Halkan élvezett, piciket nyögött, mintha nem akarná, hogy a szomszéd meghallja. Túl lágy, túl félénk volt még, ezen változtatni kellett. A következő hétben megtanítottam neki, hogyan élvezzen el gátlások nélkül, hogyan lovagolja meg orgazmusa hullámait, hogyan veszítse el a kontrolt tudatosan és, mint egy állat ösztönből élvezzen. Az eredmény leírhatatlan. El tudjátok képzelni, ahogy egy 16 éves szűz, angyali teremtés sikongva élvez, miközben nyaljátok, körmével véres csíkokat marva karotokba, hátatokba. Imádtam a szemem láttára kialakuló szenvedélyességét és vadságát. Teste oly mértékben vágyott a szexualitásra, hogy az első szeretkezés véresen vadra sikerült. Ekkor már elhitettem vele, hogy a fájdalom épp olyan gyönyör eszköz a szexben, mint a simogatás csak tudni kell, hogy mikor és hogyan kell használni. Mikor elvettem a szüzességét és átesett az első fájdalmas hüvelyi orgazmuson elsírta magát, de ekkor már tudtam, hogy nem a fájdalom, hanem a több éves feszültség robbant ki belőle.

A lányok többsége iszonyúan retteg az elsőtől. Ő sem volt ezzel másképp. Aznap este már ő akarta, hogy megtörténjen, túl akart lenni rajta, de én úgy tettem mintha ez sértene engem.
– Neked csak arra kellek, hogy elvegyem a szüzességed? – kérdeztem tőle és hangomból csak úgy áradt a –megjátszott – fájdalom. –Én azt szeretném, ha nem csak úgy túl lennénk rajta, hanem, hogy minden fájdalmával, furcsaságával együtt is nagyszerű élmény legyen, hogy olyan gyönyörben legyen részed, amiről nem is álmodtál még. És úgy is lett. Lassan lendültünk bele, az előjátékot hosszan elnyújtottuk, kis borotvált puncija, már teljesen forró volt az izgalomtól és csak úgy tocsogott az „édes” váladéktól. Hanyatt feküdt, lábait derekam köré fűzte, miközben én beléhatoltam. Folyamatosan a szemébe néztem és miközben lassan, de ellentmondást nem tűrően nyomultam belé.

Szemem az ő szemét kereste, uralni akartam a tekintetét, azt akartam, hogy az első alkalom minden mozzanata, minden gyönyöre és fájdalma az én arcommal, az én lényemmel párosuljon. Ha becsukta a szemét, abbahagytam a mozgást és megvártam, míg újra rám nem néz. Szemeiben könny csillant, de éreztem, hogy a fájdalom csak társ a gyönyörében. Hihetetlen érzés volt a szűk véres kis punciban mozogni. A mámor sokszor olyan erővel tört rám, hogy szinte megfeledkeztem küldetésemről, de halk nyögése, mindig visszahoztak a józanság partjaira. El sem tudjátok képzelni, hogy milyen úgy szeretkezni egy emberrel, hogy ennyire észnél kell lenni. Az ezt megelőző időszak visszafogottsága és túlzott tudatossága sem volt könnyű, de azon a napon minden akaraterőmre szükség volt, hogy ne adjam át magam a szenvedély gyönyörének. Ha megtettem volna félő, hogy kárba vész a munka, melytől nagyon sokat vártam. Azt akartam, hogy mire letelik az egy hónap, ő ízig-vérig az enyém legyen.

Minden atomját akartam, az kellett nekem, hogy mindent megkapjak tőle, melyre eddig nem volt módom. Ő volt az eszköze szexuális vágyaim beteljesülésének. Az aktus, amilyen lágyan kezdődött, olyan vadul fejeződött be. Hihetetlen gyorsan tanult, szinte meglovagolta a fájdalom hullámait, és velük együtt engem is. Bevadult, nem bírtam kontrolálni, de nem is akartam, végre elengedhettem magam. Gyönyörű érzés volt, ahogy ez a törékeny teremtés számomra eddig ismeretlen szenvedéllyel és vadsággal nyársalta fel magát meredező péniszemre, újra és újra. Leírhatatlan az a kettősség, mely a fiatal zsenge kislány és a vad szex démon között húzódott. Felajzott, megbolondított, teljesen elvesztettem a kontrollt; hasra fordítottam és hátulról hatoltam bele, erőteljes mozdulatokkal nyomtam bele újra és újra kemény farkamat. A végén újra ő került felülre és lassú, de durva mozdulatokkal vágta fenekét lágyékomhoz. Orgazmusának ereje, szinte kiszorította a vért a dákomból. Sikított, sírt nyüszített. Gyönyörű volt.

Csak néztem az arcán összeránduló izmok játékát és a mennyországban éreztem magam. Felültem és összeölelkeztem vele. Nagyon sokáig nem mozdultunk, de farkam még mindig kemény volt, mintha görcsbe álltak volna rajta az izmok. Lecsusszant rólam, az ágyékom, a lepedő, az ő ágyéka vörös foltokkal volt tarka. Nézte a foltokat, de szemében nem látszott undor, vagy bármilyen negatív érzelem. Elértem a célom. Vagy legalább is ott voltam a kapujában. Megsimogattam az arcát, szemébe néztem:
– Ugye tudod, mit szeretnék? –kérdeztem.
– Tudom. –mondta. Megcsókolt, majd lebukott és a farkammal kezdett játszadozni. Egy ideig hagytam, majd a hátára fektettem és fölé térdeltem. Lassan de határozottan adtam a szájának férfiasságom. És a végén beleélveztem. Gerincemen forró gejzír szökött a magasba, minden izmom görcsbe rándult, legszívesebben csukott szemmel szárnyaltam volna az orgazmus csúcsán, de látni akartam.

Látni akartam, hogy minden szemérmesség nélkül nyeli le a meleg spermát. Az elkövetkező héten minden nap szeretkeztünk, hihetetlen helyeken és hihetetlen mennyiségben. Többé már nem kellett visszafognom magam, tudtam, hogy bármire rávehetem, sőt a belőle kibontakozó démon még az én képzeleteimet is felülmúlta. Egyik nap, mikor moziban voltunk, hihetetlen dolgot művelt. No az nem volt újdonság, hogy a lámpaoltás után rögtön a gatyám cipzárján matat és, hogy 2 perc múlva, már elém térdelve szopik, ez szinte már természetes volt, meg amúgy sem filmet nézni mentünk, ezt mindketten tudtuk. Ami viszont utána következett az mélyen megdöbbentett, még engem is. Mielőtt elélveztem volna, abbahagyta és visszaült mellém, félénk bizonytalan hangon súgott a fülembe:
– Figyi… Sokat gondolkodtam, fantáziáltam, meg minden… – hangja kislányosan félénk lehelete, enyhén falloszszagú volt.

Mosolyt csalt az arcomra. – Szóval… mi lenne, ha felavatnánk a másik szentélyt?! Teljesen ledöbbentem, de ennek legcsekélyebb jelét sem adtam. A szentély a kis pinája volt, én hívtam néha így. És akkor arra kért, hogy… ne szépítsük, hiszen mi magunk, sem tettük… dugjam fenékbe. Hihetetlen ez a csaj, gondoltam magamban.
– Nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb hely erre – mondtam neki. – Az ilyesmit nem árt előkészíteni…
– Tudom – mondta. – Hoztam vazelint. Oda kaptam a fejem, huncutul nevetett.
– Tiszta hülye vagy! –mondtam. – De, ha akarod. Lassan észrevétlenül csusszantam le a lábai közé. Szoknyája alatt nem hordott bugyit, ezen már meg sem lepődtem. Nyelvemmel először illatos kis punciját nyaltam jó alaposan ki, de csak annyira, hogy jól felizguljon, de el ne élvezzen. Ezután kellő műgonddal nyaltam körkörösen fenekének izmos kis kapuját, éreztem, ahogy ellazul, vaginája partjairól nedvességet kentem középső ujjamra és lassú, de határozott mozdulattal toltam fel neki.

Halkakat sóhajtott, ahogy ujjam ki-be járt, de éreztem, hogy ez nem az igazi még. Kellett az a vazelin, amely elő is kerül ridikülje mélyéről. Ezzel már 3 ujjamig jutottunk és bár szinte nyüszített kérte, hogy ne hagyjam abba. Eszemben sem volt. Visszaültem a székbe és kértem, hogy szopja újra merevre a farkam. Megtette, majd vágyakozva pislogott fel rám, tekintete szinte könyörgött. És én megadtam neki. Lassan csusszant bele a dákomba, nagyon lassan és nagyon fájdalmasan kezdődött, majd pedig lassan, de annál élvezetesebben folytatódott. És miközben fenekének izmos kis gyűrűje le-felvándorolt meredező hímtagomon vágyam beteljesült. Megrontottam? Ahogy ott lovagolt rajtam rájöttem, hogy soha többé nem tudom őt kislányként kezelni. Utoljára hatalmasat élveztem második szentélyébe, mert ez is vágyaim között szerepelt.

Feltett szándékom volt, hogy ezt az ártatlan kislány a szexrabszolgámmá teszem, de mikor rájöttem, hogy az akit éppen seggbe döfködök, már nem egy kislány, hanem egy gyermek arcú démon, egy szexuálisan érett NŐ, valahogy keserű lett a szám íze. Soha többé nem találkoztunk. S, hogy ebből mi a tanulság? Kiélhetem vágyaimat egy fantázia lényen, akit itt a neten akár Heninek is hívhatnak, sőt az is lehet, hogy tényleg így hívják, esetleg az is lehet, hogy ez az egész meg is történt. Talán. Sok olyan lehet, amire sokan egyből rávágnák, hogy undorító, vagy, hogy beteges, esetleg pedofíl, bár szerintem eme történet még csak nem is súrolja a pedofília határát. Egyszóval sokan sok félét gondolhattok, de erre csak a fenti írás tanulságával tudok válaszolni: „Tanulj meg különbséget tenni vágy és szándék között, és csak utána ítélkezz, ítélkezz annak tudatában, hogy nincs igazság a földön.”

Maszturbálás a zuhany alatt

Sziasztok! Ez az első írásom , de remélem azért lesz, aki majd elolvassa, és esetleg tetszeni is fog neki:) Aki mocskos szavakra vagy durva mondatokra vágyik annak nem itt a helye, mert ebbe nem lesznek trágár szavak vagy ilyesmi csak a színtiszta igazság. Egyik délután megláttam a focipályán edzeni a fiú ifi csapatot a barátnőmmel.

Nagyon jó testük volt egyeseknek, mások csak akkor kezdték, de így együtt mi tagadás nagyon jól néztek ki. Félmeztelen testük csak úgy csillogott az izzadságtól, de még így is nagyon szexik voltak. (Magamról annyit, hogy 15 éves lány vagyok, közepes mellekkel, kerek fenékkel, vékony alkattal. Barna hátközépig érő hullámos hajjal.) Kicsíptük magunkat természetesen smink miniszoknya. Persze azért nem ribinek néztünk ki, csak úgy módjával de azért… hát nem tagadom jól estek azok a pillantások, amik a focipálya felől jöttek, végigmérő pillantások, meccs közbeni kacsintások. De sajna jött a telefon, hogy menjünk haza. Mit volt mit tenni, hazamentünk, elköszöntem a barátnőmtől.

Aztán a szokásos vacsi ,”hogy telt a napod ” kérdésekkel… stb… de amikor elmondtam, hogy mi történt ma, akkor nem nagyon mertem beleszőni azt a helyes srácot, aki ott volt a pályán. Csak rá tudtam gondolni tudom gyerekesen hangozhat, de tényleg így volt. Aztán feljöttem erre az oldalra és elkezdtem böngészni az írások között, ettől még inkább lázba jöttem, és már nem bírtam magammal. Ahogy olvastam a történeteket egyre inkább hajtott a vágy, hogy én is átéljem. Kb. olyan 23:00 körül lehetett, és már a szüleim is aludtak, így hát bementem a zuhanyzóba, és megengedtem a meleg vizet. Nagyon jól esett, ahogy a nyakamba folyt, de cseppet sem nyugodtam meg, többet akartam.

Elzártam a csapot, és lenéztem. Láttam a melleimet, amik már igencsak domborodtak, és akkor késztetést éreztem, hogy megfogjam, megmarkoljam őket. Nagyon jó volt, éreztem, ahogy egyre keményedik a mellbimbóm, és ez még inkább beindított. Ekkorra már megszáradt a testem nagy része, kivéve a lábam között. Ott egyre nedvesebb lettem. Szőrtelen puncim nagyajkai óriásira duzzadtak.

Ekkor elkezdtem egyik kezemmel a csiklómat ingerelni, a másikkal pedig a mellemet markolásztam. Már szinte kínzott a vágy, hogy magamban érezzem az ujjaimat. Leguggoltam… szétterpesztettem a lábaimat, két ujjammal óvatosan széthúztam nagyajkaimat. Finoman simogatni kezdtem a kisajkaimat is, de itt már nem tudtam álljt parancsolni, és benyúltam forró barlangomba. Először csak egy ujjal… majd még inkább… többet akartam, és akkor bedugtam még egy ujjamat. Először feszített, majd egyre jobb volt hallottam az ujjaim cuppogását, csak úgy csúszott ki-be a hüvelyemben, már az ujjam fele fehér volt a nedveimtől, de még mindig nem volt elég, még egy ujjamat betettem… – Ahhh… – hangzott a kéjes nyögés, isteni volt, akkor már hallottam egy koppanást a zuhanytálcában, már folyt a nedvem, és ekkor végignyaltam az ujjamat.

Életemben először… finom ízem volt, és akkor egyszerre egyre gyorsabban dugtam az ujjaimat, egyre-egyre beljebb, és egy pillanatra nem láttam tisztán a csempéket a zuhanyzóban, és egy pillanatra eléggé beleszédültem, de egyszerűen leírhatatlan érzés volt. Azt hiszem, elélveztem… hihetetlen érzés volt… Majd újra megengedtem a vizet, és lemostam magamról a lábaimra is folyt nedveket, majd az egész testemet is. Kiszálltam a kádból, és jó érzésekkel kerültem ágyba… nagyon jókkal! Köszi, hogy elolvastad!

Ha akarjátok, akkor még írhatok a történeteimről, ha tetszett, de akkor kommentáljátok kérlek, és akkor is, ha nem, legalább tanulok a hibáimból!

Erika rendezi a számlát

Zsolti vagyok budapesti lakos és van egy üres házam amit kiadtam egy párnak és nem tudtak fizetni igy cserébe megdugtam a szőke milfet akit erikának hivtak ök egy fiatal anyuka aki a férjével és a lányával lakot ott. Egy ideig fizetek de két honapi pénzel tartoztak .

Egy nap a férfi nem volt otthon a gyerek meg iskolába. Átmentem hogy elkérjem a pénzt de Erika aztmondta nem tud fizetni. Mondtam neki ez nem álapot. Erika megkinált üditövel és én közbe gondolkoztam mondtam beki hogy akkor szexel elégitsenki erre elenkezet. Mondtam neki ne ellenkez ha nem csináld amit mondtam akkor mehetek ahova akartok. De ujra csak ellenkezet. Erre mondtam kapsz egy nap haladékot hogy gondolkoz és elmentem. Másnap reggel mikor felkeltem tudtam hogy elenkezni fog ma is. Felöltöztem gyorsan és át mentem a szex boltba ahol vettem egy szájpecket és egy csomó kötözö anyagot . Után felmentem hozájuk de zárva az ajtó elövettem a kulcsomat és bementem. Látam hogy erika alszik .

Gyorsan lekötöztem és szájába raktam a szájpecket és felkeltetem mondtam ha engedelmeskedsz nem lesz semmi bajod. Már ujjaztam a punciját mikor nyilt az ajtó a férje volt az. Gyorsaan kirohantam és leütötem és megkötöztem majd felkeltetem. És végig nézte hogy megdugom Erikát. Gyors tempoba keféltem Erikát mire hirtelen bele élveztem. Már nem kellet sok idö és állt a faszom. Mondom neki hogy a seged szüzmég? Erre bólogat. Mondtam ne bologas mert nem sokáig lesz az. A farkamat áz ánuszához ilesztetem majd hirtelen és erő teljesen elkezdtem benyomni a farkam már bent is volt. Erika a fájdalomtol sirt és erre erősebben kezdtem kurni majd beleélveztem.

Szétnéztem az egyik szekrénybe találtam egy üres pezsgös üveget mondtam neki hogy ezt tövig nyomom beléd . Elkeztem befele nyomni erre már nagyon sirt mire be ment teljesen . A vibrátort a puncijába toltam be és magas fokkozatra álitv hagytam. Kivettem a szájábol a szájpecket majd végig sikitot. Erikát kijötöztem és ott hagytam az ágyon sokos álapotba és elmentem. Kifelé menet mondtam a számla törlesztve van:)